Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego" w 2022 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego", które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywna opinię gminy realizującej Program w 2022 roku.

Treść całego ogłoszenia tutaj

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-24 14:20:55przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2022-02-24 00:00:00przez: m
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:1816

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.