Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Polski Ład: podpisanie umowy na budowę dróg w gminie Ulanów

Gmina i Miasto Ulanów jeszcze w tym roku zrealizuje kolejne inwestycje drogowe. Burmistrz Stanisław Garbacz i Skarbnik Tomasz Siorek podpisali umowę na remont i przebudowę dróg w gminie Ulanów z wykonawcą inwestycji PBI Infrastruktura S.A. w osobie Wiceprezesa Zarządu Ryszarda Hadała.

W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak oraz kierownik budowy Łukasz Machowski.

Zadanie dotyczy remontów i przebudowy dziewięciu wybranych odcinków dróg w Dąbrowicy, Gliniance, Kurzynie Małej-Ruda Tanewska, Ulanowie i Wólce Tanewskiej. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład II na łączną kwotę 2 855 000 zł, co stanowi 78 proc. wartości inwestycji. Całkowity koszt inwestycji to 3 660 000 zł. Łączna długość do wyremontowania odcinków dróg  to 5 km.

Wiceminister Rafał Weber pogratulował Burmistrzowi skuteczności w pozyskiwaniu środków na inwestycje i wyraził uznanie dla sprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej i przystąpienia do realizacji zadania.

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-17 12:36:12przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2022-11-17 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:1393

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.