Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

OGŁOSZENIE

 

Dnia 22 lutego 2023r. tj. środa o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 Analiza projektów uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Ulanowa;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliniec;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliny;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Borki;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowica;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Glinianka;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Deręgowska;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Mała;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Średnia;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Wielka;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Bielińska;
 • uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tanewska;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2023 – 2025;
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 • wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Huta Deręgowska;
 • wyrażenia zgody na zamianę działek;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie;
 • zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów;
 • ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026;
 • dokonania zmian w uchwale XXXIX/310/2022 - uchwała budżetowa na 2023 rok;
 • udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku.

 

 1. Sprawy bieżące.

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                      / - / Wacław Piędel

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-21 09:14:18przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-02-21 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:533

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.