Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 22 maja br.

Dnia 22 maja 2024 r. tj.  środa o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia ich składu osobowego.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy   na dzierżawę nieruchomości położonych w Gliniance.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Mariusz Solan     

Autor: Anna Konior

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-15 12:56:41przez: Anna Konior
Opublikowano:2024-05-15 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:162

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.