Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Aktualności

Artykuły

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

  W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
  2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
  3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
  4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
  5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
   a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
   b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
   c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

   

  Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

  Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 29 (II piętro) tel. 15 841 63 68.

  Ulotka informacyjna do pobrania

  Czytaj Więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze
 • Kolejna umowa na prace remontowe zabytków w naszej Gminie.

  W Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie w dniu 14.05.2024r. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Pan Stanisław Garbacz podpisał umowę, której przedmiotem jest: „Wykonanie konserwacji estetycznej i technicznej zabytków położonych na terenie Gminy i Miasta Ulanów”.

  Wykonawcą będzie Firma Budowlana ŁYKOBUD z Łętowni.

  Prace konserwatorskie obejmować będą:

  1. Remont elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Ulanów wraz z izolacją pionową i poziomą fundamentów.
  2. Remont dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Ulanowie położonych na ul. Rynek i jednego budynku na ul. 11 Listopada.
  3. Remont i konserwacja kapliczki przydrożnej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w miejscowości Kurzyna Średnia.

  Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi 556 528,00 zł, a sfinansowany będzie z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład” oraz 2% ze środków budżetu JTS, tj. Gminy i Miasta Ulanów.

  Zakończenie prac przewidziane jest na 31.10.2024r.

  Czytaj Więcej o: Kolejna umowa na prace remontowe zabytków w naszej Gminie.
 • Szkolne zawody lekkoatletyczne.

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz objął patronat nad zorganizowanymi w dniu 13 maja szkolnymi zawodami lekkoatletycznymi. Organizatorem zawodów był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie. Uczestniczyły szkoły z Ulanowa, Bielin, Wólki Tanewskiej i Dąbrówki. Była to wspaniała okazja dla uczniów z naszej Gminy do spotkania się, dobrej zabawy połączonej z nutą rywalizacji. Pomimo lekkiego zmęczenia na twarzach naszych sportowców gościł uśmiech i zadowolenie.

  Na podium znalazły się drużyny:

  trójbój chłopców                           trójbój dziewcząt

  I miejsce - Ulanów                         I miejsce - Wólka Tanewska

  II miejsce-  Bieliny                         II miejsce - Bieliny

  III miejsce-  Dąbrówka                 III miejsce - Ulanów

   

  czwórbój chłopców                      czwórbój dziewcząt

  I miejsce – Ulanów                        I miejsce – Ulanów

                                                                 II miejsce – Bieliny

  (nie wszystkie szkoły wystawiły drużyny w poszczególnych kategoriach)

  Zwycięzcom trójboju i czwórboju lekkoatletycznego gratulowali, osobiście Burmistrz, dyrektor i wicedyrektor szkoły, opiekunowie zawodów. Wręczyli im także medale i puchary, które ufundowane zostały przez Burmistrza Stanisława Garbacza.

  Zdjęcia – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie

  Czytaj Więcej o: Szkolne zawody lekkoatletyczne.
 • Hołd bohaterom w walce o wolną i niepodległą Polskę.

  4 maja 1945 roku na uroczysku „Rozdół”, w wielkim kompleksie leśnym Uleszczyzna, żołnierze wileńskiej brygady AK stawili czoło - Dzisiaj, przypominając sobie te wydarzenia, pragniemy razem oddać hołd bohaterom, którzy nigdy nie złożyli broni w walce o wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają i pielęgnują wartości, za które ginęli nasi przodkowie. Szczególnie dziękuję leśniczemu leśnictwa Glinianka Łukaszowi Małkowi, którego postawa i determinacja  jest przykładałem dla nas wszystkich.

  Cześć i chwała bohaterom - powiedział w okolicznościowym wystąpieniu Stanisław Garbacz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

  Czytaj Więcej o: Hołd bohaterom w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-08 10:05:44przez:
Opublikowano:2023-02-08 00:00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:20952

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.