Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-11-28 ( Imieniny: Jakuba, Stefana)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Rok 2022

Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w przedmiocie dodatku osłonowego

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w przedmiocie dodatku osłonowego

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego dla Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie, oraz dla jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego Samorządu Mieszkańców Ulanowa na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 21/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów, lokali i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 24/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 30/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w przedmiocie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 32/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w przedmiocie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 marca 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2021 rok

Załącznik do Zarządzenia NR 37/2022 - sprawozdanie opisowe

ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 39/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, jednostek prowadzonych przez Gminę i Miasto Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany planu finansowego dla dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Kaczmarczyka w Bielinach

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 50/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 51/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 54/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Ulanowie sprawozdań finansowych Gminy i Miasta Ulanów za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE NR 57/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: „Remont mostu na rzece Kurzynka w miejscowości Kurzyna Wielka dz. ewid. nr 412, 220, w km 2+000”

ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 68/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: „Remont zespołu dworsko - parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów"

ZARZĄDZENIE NR 71/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce

ZARZĄDZENIE NR 73/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kurzynie Średniej

ZARZĄDZENIE NR 74/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 76/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 77/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 78/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 79/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań o wypłatę dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR 80/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w przedmiocie dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR 81/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 83/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 85/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 1 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2023r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

ZARZĄDZENIE NR 90/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przedmiocie dodatku węglowego

ZARZĄDZENIE NR 91/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 93/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 94/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 95/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 3 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 98/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 99/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 101/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do wydawania zaświadczeń

ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Ulanów na 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 105/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026

ZARZĄDZENIE NR 106/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 108/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

ZARZĄDZENIE NR 110/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 112/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE NR 113/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 115/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 116/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 117/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 119/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Ulanów

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-05 09:03:14przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2022-04-05 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy I Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:537

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo