Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-18 ( Imieniny: Alicji, Edwina)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Aktualności

Aktualności

Czytaj więcej

 • OBWIESZCZENIE z dnia 16.05.20245

  OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów

   Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w celu zapewnienia stronom pełnego i...

 • OBWIESZCZENIE z dnia 06.05.2024 r.

  OBWIESZCZENIE

  o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu odpadów metali i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z ich przetwarzaniem w woj. Podkarpackim, pow....

 • OBWIESZCZENIE z dnia 29.04.2024 r.

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

  1. o podtrzymaniu przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego…
  2. o wezwaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu...
 • OBWISZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości:

  W dniu 3 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiadomienie z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie...

 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

  Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w...

 • Informacja o wydzierżawieniu działki

  Przedmiotem wydzierżawienia jest działka stanowiąca własność Gminy Ulanów o nr ew. 837/2 o pow. 9,7939 ha, objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00093204/4 założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Bliższych informacji udziela wydział ds. gospodarki gruntami...

 • Ogłoszenie otartego konkursu ofrert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –...

 • Decyzja odmowna ws. udostępnienia informacji publicznej

  Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie postanawia odmówić udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosku z dnia 19.03.2024 r. tj. podania listy osób fizycznych i listy firm, którym Burmistrz Gminy i Miasta Ulanowa umorzył całkowicie lub w jakiejkolwiek części podatek w latach 2020,...

 • Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. inwestycji "Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi na dz. nr. ewid 91, 90/2 w m. Dąbrowica"

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął dla ww. przedsięwzięcia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań na mocy art. 118a ustawy z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-08 09:16:49przez:
Opublikowano:2021-04-08 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów
Odwiedziny:14900

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo