http://www.bip.gov.pl
 
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Strona 
 

Urzad_Gminy_i_Miasta.jpg (23.21 Kb)

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym poblikatorem teleiformatycznym, który powstał w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w sieci teleinformatycznej w postaci ujednoliconego systemu stron wszystkim zainteresownym.

BIP realizowany jest na podstwie przepisów:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. pobierz_konstystucja..doc (398.00 Kb)
  • Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198) pobierz_ustawa.doc (78.50 Kb)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr 10, poz. 68). pobierz_rozp..doc (53.50 Kb)
  • Informacje nieudostępnione w BIP można uzyskać na pisemny wniosek o udostepnienie informacji publicznej, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. pobierz wniosek Wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.doc (32.00 Kb)

Wniosek można złozyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie przy ul. Rynek 5

Lokalizacja Miasta

 
   
 


Interaktywna Polska