Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-18 ( Imieniny: Alicji, Edwina)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Rok 2022

Rok 2022

UCHWAŁA NR XXXI/230/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

UCHWAŁA NR XXXI/231/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXXI/232/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXXI/233/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

UCHWAŁA NR XXXI/234/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXI/235/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XXXI/236/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

UCHWAŁA NR XXXI/237/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/176/93 Rady Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 18 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXI/238/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXI/239/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXI/240/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXI/241/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXI/242/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXI/243/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXI/244/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nabycia działki położonej w Bielinach

UCHWAŁA NR XXXI/245/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie nabycia działki położonej w Bielińcu

UCHWAŁA NR XXXI/246/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Wólce Tanewskiej

UCHWAŁA NR XXXI/247/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance

UCHWAŁA NR XXXI/248/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance

UCHWAŁA NR XXXI/249/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Mała

UCHWAŁA NR XXXI/250/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Średnia

UCHWAŁA NR XXXII/251/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Ulanów na lata 2022- 2024

UCHWAŁA NR XXXII/252/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXII/253/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Ulanów

UCHWAŁA NR XXXII/254/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXII/255/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego do realizacji zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowo - pieszej wraz z jej oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów w km 0+306 – 6+453

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania pisma zgodnie z właściwością

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego do realizacji zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowo - pieszej wraz z jej oznakowaniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów w km 0+306 – 6+453

UCHWAŁA NR XXXIII/258/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XXXIII/259/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXXIV/261/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Ulanów do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXV/266/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Kurzynie Wielkiej

UCHWAŁA NR XXXV/267/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Dąbrowicy

UCHWAŁA NR XXXV/268/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego: „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina–Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin–Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.

UCHWAŁA NR XXXV/269/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR XXXVI/271/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie odrzucenia w części stanowiska Podkarpackiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielińcu

UCHWAŁA NR XXXVI/276/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Wólka Bielińska

UCHWAŁA NR XXXVI/277/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXVI/279/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Kurzyna Średnia

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych w Gminie Ulanów

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/155/2009 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXVII/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka

UCHWAŁA NR XXXVII/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Dąbrówka

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka

UCHWAŁA NR XXXVII/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXVII/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXVII/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXVII/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXVII/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXXVII/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów

UCHWAŁA NR XXXVII/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu

UCHWAŁA NR XXXVII/301/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Średnia

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy

UCHWAŁA NR XXXIX/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 grudnia 2022 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-05 10:12:50przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2022-04-05 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:869

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo