Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-18 ( Imieniny: Alicji, Edwina)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Rok 2023

Rok 2023

UCHWAŁA NR XL/312/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Ulanowa

UCHWAŁA NR XL/313/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliniec

UCHWAŁA NR XL/314/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliny

UCHWAŁA NR XL/315/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki

UCHWAŁA NR XL/316/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina

UCHWAŁA NR XL/317/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowica

 

UCHWAŁA NR XL/318/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka

UCHWAŁA NR XL/319/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinianka

UCHWAŁA NR XL/320/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Deręgowska

UCHWAŁA NR XL/321/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Mała

UCHWAŁA NR XL/322/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Średnia

UCHWAŁA NR XL/323/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Wielka

UCHWAŁA NR XL/324/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Bielińska

UCHWAŁA NR XL/325/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tanewska

UCHWAŁA NR XL/326/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR XL/327/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XL/328/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2023 - 2025

UCHWAŁA NR XL/329/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XL/330/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XL/331/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Huta Deręgowska

UCHWAŁA NR XL/332/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek

UCHWAŁA NR XL/333/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XL/334/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XL/335/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XL/336/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie

UCHWAŁA NR XL/337/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XL/338/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XL/339/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku

UCHWAŁA NR XL/340/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.

UCHWAŁA NR XL/342/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXIX/310/2022 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2022 r. - uchwała budżetowa na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLI/343/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

UCHWAŁA NR XLI/344/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Ulanów w 2023 r.

UCHWAŁA NR XLI/345/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLII/346/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XLII/347/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/2022 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Ulanowie

UCHWAŁA NR XLII/348/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XLII/349/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XLII/350/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach

UCHWAŁA NR XLII/351/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach

UCHWAŁA NR XLII/352/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Bielinach

UCHWAŁA NR XLII/353/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Małej

UCHWAŁA NR XLII/354/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Małej

UCHWAŁA NR XLII/355/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Kurzynie Wielkiej

UCHWAŁA NR XLII/356/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XLII/357/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLII/359/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030

UCHWAŁA NR XLIII/360/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej, prawnej, administracyjnej oraz organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych

UCHWAŁA NR XLIII/361/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XLIII/362/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

UCHWAŁA NR XLIII/363/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Kurzynie Wielkiej

UCHWAŁA NR XLIII/364/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLIII/365/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

UCHWAŁA NR XLIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XLIV/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIV/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIV/369/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie i Mieście Ulanów

UCHWAŁA NR XLIV/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XLIV/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XLIV/372/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XLIV/373/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

UCHWAŁA NR XLIV/374/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XLIV/375/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XLIV/376/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w Hucie Deręgowskiej

UCHWAŁA NR XLIV/377/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLV/378 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec

UCHWAŁA NR XLV/379 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej  w miejscowości Bieliniec

UCHWAŁA NR XLV/380 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec

UCHWAŁA NR XLV/381 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała

UCHWAŁA NR XLV/382 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała

UCHWAŁA NR XLV/ 383/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie opłaty targowej i określenia zasad ustalenia i poboru płatności

UCHWAŁA NR XLV/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ulanów

UCHWAŁA NR XLV/385 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu

UCHWAŁA NR XLV/386 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie  przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej Pod Wezwaniem Św. Wojciecha w Bielinach

UCHWAŁA NR XLV/387 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii pod wezwaniem św. Onufrego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

UCHWAŁA NR XLV/ 388/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji parafii pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu

UCHWAŁA NR XLV/389 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

UCHWAŁA NR XLV/391 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

 

UCHWAŁA NR XLVI/392 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zbycia działki położonej w Bielinach

UCHWAŁA NR XLVI/393 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

UCHWAŁA NR XLVI/394 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLVI/395 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027

 

UCHWAŁA NR XLVII/ 396/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR XLVII/397 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków

UCHWAŁA NR XLVII/398 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu osłonowego

UCHWAŁA NR XLVII/399 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dożywiania - podwyższenie kryterium

UCHWAŁA NR XLVII/400 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2023 r.  - program współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

UCHWAŁA NR XLVII/401 /2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 rok

 

UCHWAŁA NR XLVIII/ 402/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii pod wezwaniem św. Onufrego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA NR XLVIII/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA NR XLVIII/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Bielinach, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

 

UCHWAŁA NR XLIX/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

UCHWAŁA NR XLIX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku

UCHWAŁA NR XLIX/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLIX/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2026

UCHWAŁA NR XLIX/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-28 08:52:34przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-03-28 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:423

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo