Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Droga Bukowina – Ryczki oddana do użytkowania

  W miejscowości Bukowina, 1 sierpnia br., odbyło się uroczyste oddanie do użytku, wykonanej w ramach drugiego etapu inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.

  Koszt robót budowalnych wykonanych na odcinku drogi Bukowina – Ryczki wyniósł 2 861 772,68 zł, z czego 60%, tj. 1 717 063 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś 1 144 709,68 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego oraz Gmin: Krzeszów, Harasiuki, Ulanów i Nadleśnictwa Rudnik. 

  Zakres drugiego etapu zadania obejmował budowę drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki o długości 2,8 km. Wykonawcą zadania była Firma Strabag Sp. z o.o. 

  –  Budowa drogi w Bukowinie połączyła ze sobą trzy gminy: Ulanów, Krzeszów oraz Harasiuki. Dla mieszkańców tych gmin a zwłaszcza mieszkańców wsi Ryczki oraz wsi Hucisko stanowi ona najkrótsze połączenie do większych aglomeracji takich jak Nisko czy Stalowa Wola.  Cieszę się bardzo z faktu, że udało nam się pozyskać środki na realizację tej jakże ważnej inwestycji – mówił Starosta Niżański Rober Bednarz, dodając na koniec – Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w prace nad realizacją tego zadania, a szczególne słowa podziękowania składam na ręce Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera, za okazywane wsparcie i pomoc we wskazywaniu możliwości pozyskania środków dla naszego Powiatu.

  - Gratuluję Panie Starosto tych inwestycji. Pan bardzo mocno walczył o to, żeby były przeprowadzane. Robił Pan, co mógł, żeby pozyskać środki finansowe. 60 % wartości tych zadań to środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 40 % to montaż samorządowy – środki z Powiatu, Miasta i Gminy Ulanów, z Gminy Harasiuki i Gminy Krzeszów. Za to Panie Burmistrzu i Panowie Wójtowie serdecznie dziękuję, bo takie samorządy, które ze sobą współpracują, mogą zrealizować zdecydowanie więcej niż w pojedynkę - mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

  Warto przypomnieć, że końcem roku 2021 odebrano I etap inwestycji, który swoim zakresem obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory na odcinku 5,310 km oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska o dł. 907mb, na łączną wartość 4 971 016,45 zł, z czego 60 % to dofinansowanie z RFRD.

  Łącznie wartość przebudowanej drogi to kwota 7 832 789,13 zł.

  W poniedziałkowym wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Radni Powiatu Niżańskiego: Magdalena Hasiak, Wiesław Kasperek, Roman Pokora, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku: Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Agnieszka Nikolas i Marek Dec, przedstawiciele Wykonawcy – firmy Strabag: Maciej Łukaszek i Iwona Wołoszyn oraz Sołtys Wsi Bukowina Andrzej Bieńko.

  Powyższe informacje zostały opublikowane ze strony:  https://powiatnizanski.pl/.

  Czytaj Więcej o: Droga Bukowina – Ryczki oddana do użytkowania
 • Informacje o projekcie "Trampolina kariery - wybij się na rynku pracy!"

  Informujemy, że Stowarzyszenie Trampolina Kariery prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!”, realizowanego w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych.Poniżej przedstawiamy Państwu główne informacje o projekcie.


  Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy 360 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 185 kobiet i 175 mężczyzn, doświadczających wykluczenia społecznego. 

  Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób:

  1. Posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  2. Niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej.
  3. Zamieszkujących województwo podkarpackie.

  Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Wsparcie doradcze poprzez opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu.
  2. Pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu.
  3. Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej.
  4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową http://wybijsienarynkupracy.pl/projekt/  oraz do biura projektu w Rzeszowie pod adresem ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. Europa 3 piętro. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 882 870 003 lub mail: wybijsienarynkupracy@gmail.com

   

  Czytaj Więcej o: Informacje o projekcie "Trampolina kariery - wybij się na rynku pracy!"

Banery/Logo