Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 5041/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa i szkolenia dla pracowników urzędu w tym zakresie, zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup serwera i urządzeń sieciowych, modernizacja sieci LAN, zakup licencji i oprogramowania, zakup usług szkoleniowych, w ramach podniesienia kompetencji pracowników urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych zakupione będzie urządzenie NAS.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy
i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy.
  • Cyfryzację Urzędu Gminy i Miasta Ulanów poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji, sprzętu do pracy (tj. zakup oprogramowania do backupu, modernizacje sieci LAN).
  • Edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów w zakresie obsługi nabytego w ramach projektu Cyfrowa Gmina oprogramowania m.in. do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników urzędu za pośrednictwem szkoleń, warsztatów, nowych technologii (w formule online lub stacjonarnie).

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy i Miasta Ulanów, jak również podniesienie jakości cyfryzacji, dzięki zastosowaniu jednolitych i spójnych rozwiązań. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023r.

Wartość projektu: 246 420,00 zł

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków na zadanie.

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-18 08:40:24przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2022-07-18 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:1506

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo