Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

XL Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

 OGŁOSZENIE

 

Dnia  22 lutego 2023r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Ulanowa.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliniec.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliny.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowica.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinianka.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Deręgowska.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Mała.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Średnia.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Wielka.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Bielińska.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tanewska.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2023 – 2025.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działek położonych w miejscowości Huta Deręgowska.
 23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek.
 24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Ulanowie.
 25. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.
 26. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.
 27. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
 28. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
 29. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 30. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.
 31. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026.
 32. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale XXXIX/310/2022 - uchwała budżetowa na 2023 rok.
 33. Wolne wnioski i informacje.
 34. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                      / - /  Wacław Piędel                                              

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-17 14:26:16przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-02-17 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:519

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo