Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

L Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 22 lutego br.

Dnia  22 lutego 2024r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ulanów na lata 2024 -2027.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ulanów w 2024 r.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy i Miasta Ulanów z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działek położonych w miejscowości Wólka Tanewska.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Kurzynie Małej.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrowicy.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Gliniance.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 r.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Wacław Piędel                                              
                    

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-16 15:11:09przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2024-02-16 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:204

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo