Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XLV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 27 września br.

  Dnia  27 września 2023r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ulanów.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027:
  14. wysłuchanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika – opinię przedstawi Przewodniczący Zespołu Pan Mariusz Solan
  15. powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na ławnika,
  16. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  17. ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały.
  18. Wolne wnioski i informacje.
  19. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 27 września br.
 • Ogłoszenie - 26 września br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 26 września 2023r. tj. wtorek o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  • nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec;
  • nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec;
  • nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec;
  • nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała;
  • nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała;
  • opłaty targowej i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;
  • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ulanów;
  • rozpatrzenia petycji;
  • udzielenia pomocy finansowej;
  • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
  1.  Sprawy bieżące.

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                        / - / Wacław Piędel

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - 26 września br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 28 czerwca br.

  Dnia  28 czerwca 2023r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

   Porządek obrad sesji:

  Otwarcie obrad sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2022.
  3. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2022.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  7. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.
  8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  10. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2022 rok.
  11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie i Mieście Ulanów.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Hucie Deręgowskiej.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
  22. Wolne wnioski i informacje.
  23. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 28 czerwca br.
 • XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 31 maja br.

  Dnia  31 maja 2023r. tj.  środa o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

   Porządek obrad sesji:

   Otwarcie obrad sesji.

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej, prawnej, administracyjnej oraz organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Kurzynie Wielkiej.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 31 maja br.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:5760

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo