Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Artykuły

 • Podsumowanie programu „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” za 2023 rok

   

  Gmina i Miasto Ulanów zrealizowała program „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 133 008,00 zł. W zajęciach opiekuńczych wzięło udział 13 osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Ulanów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci; łącznie 21 osób niepełnosprawnych. Zajęcia opiekuńcze realizowane były głównie w soboty i podczas wakacji letnich, zgodnie z oczekiwaniami opiekunów osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się w siedzibie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, a dla 3 niepełnosprawnych osób dorosłych zajęcia opiekuńcze realizowano w domu rodzinnym podopiecznego. W okresie od marca do grudnia 2023 r. zrealizowano 3279,5 godziny opieki.

  W ramach godzin opiekuńczych realizowanych na obiektach szkolnych w Ulanowie prowadzone były: zajęcia kulinarne, z rękodzieła, gry i zabawy stolikowe, zajęcia ruchowe i sportowe oraz spacery i wycieczki rowerowe po okolicy. Zorganizowano także 3 wycieczki: do Parku Wodnego i COP w Stalowej Woli, do Zamku Królewskiego i Zbrojowni w Sandomierzu oraz do Łazienek Królewskich w Warszawie.

  Czytaj Więcej o: Podsumowanie programu „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” za 2023 rok
 • Rusza czwarta edycja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów

   

  W naszej gminie rusza czwarta edycja programu „Opieka wytchnieniowa”. Umowę o realizację zadania podpisali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Skarbnik Gminy i Miasta Tomasz Siorek z Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” Beatą Drzymała i Skarbnikiem Stowarzyszenia Martą Mierzwa.

  Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do rodzin, które wymagają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To zadanie w wyniku otwartego konkursu zostało powierzone stowarzyszeniu „Poprowadź Mnie przez Świat” z siedzibą w Rudniku nad Sanem. Organizacja ta ma duże doświadczenie z pracą z osobami z niepełnosprawnościami, prowadziła trzy poprzednie edycje Programu.

   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na realizację Programu Gmina w bieżącym roku pozyskała kwotę 133 tys. 008 zł,  wsparciem w ramach pobytu dziennego objętych zostanie 21 osób, w tym 12 osób powyżej 16 roku życia, w łącznej ilości 3260 godzin.

  Opieka będzie sprawowana w czasie wolnym od nauki, głównie w okresie wakacyjnym i w weekendy w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie oraz w miejscu zamieszkania podopiecznego. Koordynatorem ze strony gminy jest Sekretarz Gminy i Miasta Magdalena Hasiak.

  Czytaj Więcej o: Rusza czwarta edycja opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów
 • Opieka wytchnieniowa w Gminie Ulanów

  Gmina i Miasto Ulanów podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

  Program na terenie Gminy i Miasta Ulanów realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

  Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

  17.03.2023 r. – 20.12.2023 r.

  Kwota dofinansowania

  Kwota dofinansowania – 133 008,00 zł

  Całkowita wartość – 133 008,00 zł

  Cele Programu  

  Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

  Realizowane zadania

  Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

  Adresaci Programu

  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

  Realizacja Programu

  Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 21 osób, w tym 12 osób powyżej 16 roku życia, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 3260 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2023 rok, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.  

   

  Czytaj Więcej o: Opieka wytchnieniowa w Gminie Ulanów

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-14 13:41:35przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-02-14 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:2963

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo