Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Projekty dofinansowane z EOG

Logo projektu renowacji dworku w Bielinach

Artykuły

 • Gmina Ulanów podsumowała realizację projektu EOG

  Podsumowaliśmy realizację projektu pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”.

  15 stycznia w zespole dworsko-parkowym w Bielinach miało miejsce wydarzenie promujące projekt pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów”. Wydarzenie zorganizowane zostało  z okazji uroczystego podsumowania projektu. Odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Gminy Stanisław Garbacz i Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak szczegółowo omówili zakres projektu. Zaproszeni goście wysłuchali kameralnego koncertu w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej, zwiedzili sale dworskie, skorzystali także z okolicznościowego poczęstunku. Wydarzeniu towarzyszyło oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „Uroki parku zatrzymane w kadrze”, którą można teraz oglądać w sali wystawowej w dworku.

  Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu, kliknij tytuł lub przycisk "Więcej".

   

  English:

  We summarized the implementation of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to make cultural offers of the Ulanów communes available."

  On January 15, an event promoting the project took place in the manor and park complex in Bieliny. "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune." The event was organized to mark the ceremonial summary of the project. A press conference was held during which the Mayor of the Commune, Stanisław Garbacz, and the Commune Secretary, Magdalena Hasiak, discussed in detail the scope of the project. The invited guests listened to a chamber concert performed by Agnieszka Chrzanowska, visited the court rooms, and also enjoyed occasional refreshments. The event was accompanied by the official opening of the photographic exhibition "The Charms of the Park Captured in the Frame", which can now be viewed in the exhibition hall in the manor house.

  To read the full article, click on the title or the button labeled "Więcej".

   

  Українська:

  Ми підбили підсумки реалізації проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

  15 січня в садибно-парковому комплексі в Білих відбувся захід з популяризації проекту. «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув». Захід було організовано з нагоди урочистого підведення підсумків проекту. Відбулася прес-конференція, під час якої мер ґміни Станіслав Гарбач та секретар ґміни Магдалена Гасяк детально обговорили масштаби проекту. Запрошені гості послухали камерний концерт у виконанні Агнешки Хшановської, відвідали судові зали, а також насолодилися частуванням. Захід супроводжувався офіційним відкриттям фотовиставки «Чари парку, поняті в кадрі», яку тепер можна переглянути у виставковій залі садибного будинку.

  Щоб прочитати статтю повністю, натисніть на назву або кнопку «Więcej».

   

  Czytaj Więcej o: Gmina Ulanów podsumowała realizację projektu EOG
 • Konkurs ,, Święci w relikwiach"

   

  Uczestniczy konkursu zachwycili wszystkich obecnych. Dzieci upodobniły się do Świętego, który był im najbliższy i pięknie zaprezentowały się podczas konkursu w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach. Komisja miała bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę precyzję w odwzorowaniu stroju oraz atrybuty Świętego zdecydowała o przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwóch wyróżnień. Oczywiście wszystkie dzieci otrzymały upominki. Dziękujemy Siostrze Przełożonej ze Zgromadzenia Świętego Dominika za przewodniczenie w komisji. Organizatorzy składają podziękowania i słowa uznania dla rodziców za przygotowanie strojów i umożliwienie dzieciom udziału w konkursie.

  Działanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. "Remont zespołu dworsko parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów".

   

  "Saints in Relics" Competition

  The competition participants delighted everyone present. The children resembled the Saint who was closest to them and presented themselves beautifully during the competition at the Sanctuary of Saint Adalbert in Bieliny. The committee had a very difficult task, taking into account the precision of the costume and the attributes of the Saint, and decided to award the first, second and third place as well as two distinctions. Of course, all children received gifts. We thank Sister Superior of the Congregation of Saint Dominic for chairing the committee. The organizers would like to express their thanks and appreciation to the parents for preparing the costumes and allowing the children to participate in the competition.

  The activity was organized as part of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune."

   

  Конкурс «Святі в мощах»

  Учасники змагань порадували всіх присутніх. Діти нагадували найближчого до них святого і гарно представилися під час конкурсу в санктуарії святого Адальберта в Бєлінах. Комісія мала дуже складне завдання, враховуючи точність костюма та атрибутів святого, і вирішила присудити перше, друге та третє місце, а також дві відзнаки. Звичайно, всі діти отримали подарунки. Дякуємо сестрі-настоятельці Конгрегації святого Домініка за головування комітету. Організатори висловлюють подяку та вдячність батькам за підготовку костюмів та допуск дітей до участі у конкурсі.

  Захід було організовано в рамках проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».

  Czytaj Więcej o: Konkurs ,, Święci w relikwiach"
 • Gra Królów w Dworku w Bielinach.

   

  W piątkowy wieczór w zespole dworsko parkowym w Bielinach odbył się turniej szachowy, podczas którego licznie zebrani uczestnicy przy wspólnej zabawie, ale i z nutą rywalizacji zaprezentowali swoje umiejętności. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych, zwycięzcy i wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i nagrody. Szachy to gra, która uczy logicznego myślenia i strategii. Bardzo cieszy coraz większe zainteresowanie tą grą, zwłaszcza wśród najmłodszych. W turnieju udział wzięli zarówno uczestnicy organizowanych w ramach Projektu „Spotkań przy szachach”, jak również wszyscy chętni z terenu Gminy. Pierwszy turniej w ramach realizowanego Projektu odbył się w mniejszym gronie na rozpoczęcie cyklu „Spotkania przy szachach”. Organizatorzy składają podziękowania dzieciom, młodzieży i rodzicom za wspólnie spędzony czas.

  Wydarzenie odbyło się w ramach projektu pn. ,,Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów"

   

   
  Game of Kings in the manor house in Bieliny

  On Friday evening, a chess tournament was held in the manor and park complex in Bieliny, during which numerous participants presented their skills while having fun together, but also with a hint of competition. The tournament was held in two age categories, the winners and all participants received congratulations and prizes. Chess is a game that teaches logical thinking and strategy. We are very pleased with the growing interest in this game, especially among the youngest. The tournament was attended by both participants of the "Chess Meetings" organized as part of the Project, as well as all interested people from the commune. The first tournament as part of the implemented Project was held in a smaller group at the beginning of the "Chess Meetings" series. The organizers would like to thank the children, young people and parents for the time spent together.

  The event took place as part of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune"

   

  Гра королів у садибі в Білих

  У п’ятницю ввечері в садибно-парковому комплексі в Білих відбувся шаховий турнір, під час якого численні учасники демонстрували свої вміння, разом розважаючись, а також з відтінком змагання. Турнір проходив у двох вікових категоріях, переможці та всі учасники отримали вітання та призи. Шахи - це гра, яка вчить логічного мислення та стратегії. Нас дуже тішить зростання інтересу до цієї гри, особливо серед наймолодших. Турнір відвідали як учасники «Шахових зустрічей», організованих в рамках Проекту, так і всі бажаючі з гміни. Перший турнір в рамках реалізованого Проекту відбувся в меншому складі на початку серії «Шахові зустрічі». Організатори дякують дітям, молоді та батькам за час, проведений разом.

  Захід відбувся в рамках проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув»

  Czytaj Więcej o: Gra Królów w Dworku w Bielinach.
 • Wyjątkowa Niedziela , Koncert Polscy Święci w służbie narodu

  Wyjątkowa Niedziela w Bielinach i poruszający koncert ,, Polscy Święci w służbie narodu". 

  W Sanktuarium Świętego Wojciecha wystąpił Marcin Styczeń z zespołem. Artyści oczarowali wszystkich, tak licznie  przybyłych do bielińskiej świątyni. Autorskie kompozycje Marcina z płyty Święci w scenerii pięknej, barokowej świątyni były ucztą dla ducha, chwilą zadumy i refleksji. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za wydarzenie o tak wielkiej wartości artystycznej.
  Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. "Remont zespołu dworsko- parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów".
   
  English:
  A special Sunday in Bieliny and a moving concert "Polish Saints in the service of the nation".
  Marcin Stypień and his band performed at the Sanctuary of Saint Adalbert. The artists charmed everyone who came to the temple in Bieliny in great numbers. Marcin's original compositions from the album Saints in the scenery of a beautiful baroque temple were a feast for the spirit, a moment of contemplation and reflection. Thank you for meeting today, for an event of such great artistic value.
  The meeting took place as part of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów commune."
   
  Українська:
  Особлива неділя в Білинах і зворушливий концерт «Польські святі на службі нації».
  Марцін Стипень та його гурт виступили в Санктуарії Святого Адальберта. Артисти зачарували всіх, хто масово прийшов до храму у Більську. Оригінальні композиції Марчіна з альбому «Святі в декораціях прекрасного барокового храму» були святом для духу, моментом споглядання та роздумів. Дякую за сьогоднішню зустріч, за подію такої великої мистецької цінності.
  Зустріч відбулася в рамках проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції гміни Уланув».
   
   
  Czytaj Więcej o: Wyjątkowa Niedziela , Koncert Polscy Święci w służbie narodu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-14 12:07:07przez:
Opublikowano:2021-05-14 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:8386

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo