Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-11-28 ( Imieniny: Jakuba, Stefana)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Rok 2019

Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: "Czysta energia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Ulanów dzięki wykorzystaniu lokalnych instalacji fotowoltaicznych".

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych planów finansowych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie oraz dla jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie.

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych Gminie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań zleconych gminie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Ulanów jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Rupa w Wólce Tanewskiej

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Rupa w Wólce Tanewskiej

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rozwój sportu w Gminie Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ulanów.

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Ulanowie sprawozdań finansowych Gminy i Miasta Ulanów za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 20 marca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ulanów.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami w m. Bieliny, Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej w m. Borki i Dąbrówka, Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m. Dąbrowica, Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami m. Ulanów, Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej w m. Wólka Tanewska - ul. Główna, Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej w m. Wólka Tanewska - Jeziórko, Żabie".

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania materiałów do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za I półrocze 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 04 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Kaczmarczyka w Bielinach

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Bieliny działka ewid. nr 1088, 1102/1 w km 0+000 – 0+380, Przebudowa drogi w miejscowości Bieliny działka ewid. nr 1102/2 w km 0+00 – 0+145, Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka działka ewid. nr 1534 w km 0+000 – 0+375, Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Tanewska działka ewid. nr 1559/8 w km 0+000 – 0+075 i 0+075 – 0+175, Remont drogi w miejscowościach Wólka Bielińska Bieliny nr dz. ewid. 462, 180, 154 w km 0+100 - 2+045, Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka działka ewid. nr 1240 w km 0+000 – 0+095"

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze gminy i gospodarstwach rolnych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, podtopień na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta Ulanów na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie"

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny wniosków o przyznanie pożyczki na realizację projektów refundowanych, dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu „Bieliny – wieś nad Sanem”

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW  z dnia 12 września 2019 r. w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzynie Średniej

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Ulanów

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Ulanów na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 102838R Dąbrowica - Bukowina dz. nr ewid. 666, 602, 914, 839, w km 0+000 - 5+070"

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 100/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektów planów finansowych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie, oraz dla jednostek obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie.

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-06 10:19:30przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-09-06 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:721

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo