Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-25 ( Imieniny: jakuba, Krzysztofa)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Rok 2020

Rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/86/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIII/87/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XIII/88/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/89/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/90/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Ulanowie

UCHWAŁA NR XIII/91/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulanowie w Przedszkole w Ulanowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ulanowie

UCHWAŁA NR XIII/92/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów

UCHWAŁA NR XIII/93/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach

UCHWAŁA NR XIII/94/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Gliniance

UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XIV/96/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIV/97/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XIV/98/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Ulanowie

UCHWAŁA NR XIV/99/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2020 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie poprzez umorzenie udziałów

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Golce gm. Jarocin

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Bukowinie

UCHWAŁA NR XIV/103/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Borkach

UCHWAŁA NR XIV/104/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XIV/105/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XIV/106/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XIV/107/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XIV/108/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Wielkiej

UCHWAŁA NR XV/109/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna -Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica”

UCHWAŁA NR XV/110/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XV/111/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVI/112/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.

UCHWAŁA NR XVI/113/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVI/114/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XVI/115/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVI/116/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Ulanów na lata 2020-2023.

UCHWAŁA NR XVI/117/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XVI/118/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XVII/119/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVII/120/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.

UCHWAŁA NR XVII/121/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów instrumentem płatniczym

UCHWAŁA NR XVII/122/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów

UCHWAŁA NR XVII/123/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020r.

UCHWAŁA NR XVII/124/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów

UCHWAŁA NR XVII/125/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego

UCHWAŁA NR XVII/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ulanowie

UCHWAŁA NR XVII/127/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg położonych w miejscowości Bieliniec

UCHWAŁA NR XVIII/128/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Golce gm. Jarocin

UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia działki położonej w Kępie Rudnickiej

UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy

UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XVIII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ulanów

UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XVIII/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

UCHWAŁA NR XIX/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

UCHWAŁA NR XIX/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIX/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji

UCHWAŁA NR XIX/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XIX/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

UCHWAŁA NR XX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Miejskiej Ulanów oraz za wykonywanie innych czynności służbowych poza miejscem zamieszkania.

UCHWAŁA NR XX/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. - Uchwała budżetowa na rok 2021

UCHWAŁA NR XX/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA NR XX/149/2020 - załącznik 1
UCHWAŁA NR XX/149/2020 - załącznik 2

UCHWAŁA NR XX/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2020-2024 z perspektywą do 2029 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Ulanów na lata 2020-2024 z perspektywą do 2029 roku”

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-21 11:49:07przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-21 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:890

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo