Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

OGŁOSZENIE

Dnia  30 listopada 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych w Gminie Ulanów.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /155/09 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Ulanowie.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Dąbrówka.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
 20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
 21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
 22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
 23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025r.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                         / - /  Wacław Piędel                                              

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-25 09:51:34przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2022-11-25 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:690

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo