Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-05-18 ( Imieniny: Alicji, Edwina)

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Ulanów - Rok 2021

Rok 2021

UCHWAŁA NR XXI/151/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXI/152/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA NR XXI/152/2021 - załącznik 1
UCHWAŁA NR XXI/152/2021 - załącznik 2

UCHWAŁA NR XXI/153/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy

UCHWAŁA NR XXI/154/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2021

UCHWAŁA NR XXI/155/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2021

UCHWAŁA NR XXI/156/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXII/157/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

UCHWAŁA NR XXII/158/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XXII/159/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXII/160/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów

UCHWAŁA NR XXII/161/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

UCHWAŁA NR XXII/162/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

UCHWAŁA NR XXII/163/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

UCHWAŁA NR XXII/164/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

UCHWAŁA NR XXII/165/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2021 r.

UCHWAŁA NR XXII/166/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów.

UCHWAŁA NR XXII/167/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów.

UCHWAŁA NR XXII/168/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrowicy

UCHWAŁA NR XXII/169/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XXII/170/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrówce

UCHWAŁA NR XXII/171/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXII/172/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXII/173/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/174/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/175/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/176/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/177/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/178/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/179/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/180/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/181/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Borki

UCHWAŁA NR XXII/182/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka

UCHWAŁA NR XXII/183/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Ulanów

UCHWAŁA NR XXII/184/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXIII/185/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XXIII/186/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA NR XXIII/187/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/188/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za zasługi dla sportu.

UCHWAŁA NR XXIV/189/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na dofinansowanie zakupu fotela specjalistycznego

UCHWAŁA NR XXIV/190/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/191/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów

UCHWAŁA NR XXIV/192/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

UCHWAŁA NR XXIV/193/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Borkach

UCHWAŁA NR XXIV/194/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXV/195/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.

UCHWAŁA NR XXV/196/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXV/197/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

UCHWAŁA NR XXV/198/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXV/199/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem zmianę nazwy urzędowej przysiółka Ruda Tarnowska położonego we wsi Dąbrówka w Gminie Ulanów

UCHWAŁA NR XXVI/200/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXVI/201/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/202/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/203/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów

UCHWAŁA NR XXVII/204/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ulanów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

UCHWAŁA NR XXVII/205/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XXVII/206/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Ulanów na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXVII/207/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

UCHWAŁA NR XXVII/208/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Ulanów

UCHWAŁA NR XXVII/209/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXVII/210/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XXVIII/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXVIII/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu

UCHWAŁA NR XXVIII/213/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Krzaki Kłyżowskie w miejscowości Huta Deręgowska, gmina Ulanów

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

UCHWAŁA NR XXVIII/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

UCHWAŁA NR XXIX/218/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów

UCHWAŁA NR XXIX/219/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXX/221/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXX/222/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie

UCHWAŁA NR XXX/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej Ulanów

UCHWAŁA NR XXX/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ulanów

UCHWAŁA NR XXX/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu

UCHWAŁA NR XXX/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - Dziennego Domu „Senior+”

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-21 11:49:58przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2021-06-21 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:1440

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo