http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  01-10-2012 | 13:33
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 10:03
Zadania wykonywane na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej 24.10.2012
Zadania wykonywane na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej   więcej »»»
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokaliz. celu publicz. -zmian sposobu użytkowania budynku Internatu 24.10.2012
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego - zmian sposobu użytkownia budynku Internatu   więcej »»»
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz.-rozbudowa przepompowni ścieków w W T 24.10.2012
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacj inwestycji celu publicznego - rozbudowa przepompowni ścieków w Wólce Tanewskiej   więcej »»»
Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla RzZE S.A. Rzeszów 24.10.2012
Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla RzZE S.A. Rzeszów   więcej »»»
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla RzZE S.A. Rzeszów 24.10.2012
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla RzZE S.A. Rzeszów   więcej »»»
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publiczn. dla inwest.pn. budowa kanalizacji w m. 24.10.2012
Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka,Dąbrówka - Ruda   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza GiM o wydanych postanowieniach-rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych w m. Wólka Tanewska 24.10.2012
Obwieszczenie Burmistrza GiM o wydanych postanowieniach-rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych w m. Wólka Tanewska   więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr ew. 1629/13 w Wólce Tanewskiej 24.10.2012
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr ew. 1629/13 w Wólce Tanewskiej   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji-budowa lini kablowej średniego napięcia... Jawor 24.10.2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji-budowa lini kablowej średniego napięcia... Jawor   więcej »»»
Ustalenie warunków zabudowy 24.10.2012
Ustalenie warunków zabudowy   więcej »»»
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.10.2012
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
Przystąpienie do sporządzenia zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów 24.10.2012
Przystąpienie do sporządzenia zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów   więcej »»»
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach-sieć kanalizacji sanitarnej w m.: Kurzyna Mała, Średnia, Wielka, Dąbrówka - Ruda 24.10.2012
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach-sieć kanalizacji sanitarnej w m.: Kurzyna Mała, Średnia, Wielka, Dąbrówka - Ruda   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza GiM o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-kanalizacja Kurzyny, Dąbrówka 24.10.2012
Obwieszczenie Burmistrza GiM o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-kanalizacja Kurzyna Średnia, Wielka, Mała, Dąbrówka-Ruda   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-cmentarz Huta Deręgowska 24.10.2012
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-cmentarz Huta Deręgowska   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ... 24.10.2012
Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ulanów   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej w Bielinach 23.01.2008
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowiści Bieliny.."   więcej »»»
Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania - stacja bazowa telefonii komórkowej 17.03.2008
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej   więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 23.11.2009
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska