http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
TUTYSTYKA 
 
data publikacji:  22-06-2016 | 10:59
data ostatniej modyfikacji:  15-07-2020 | 09:16
Gmina i Miasto Ulanów - informacje podstawowe

Gmina Ulanów położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, na Równinie Biłgorajskiej. Jest jedną z 7 gmin powiatu niżańskiego i sąsiaduje z gminami Nisko, Jarocin, Krzeszów, Rudnik nad Sanem i Zarzecze. Ulanów obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 119 km2. Administracyjnie podzielony jest na miasto i 13 sołectw, które zamieszkuje blisko 9 tys. osób. Chociaż gmina ma charakter miejsko-wiejski większość jej mieszkańców utrzymuje się z pracy na roli. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ponad 5 tys. hektarów, funkcjonuje tu około 1800 gospodarstw wytwarzających zdrową i czystą ekologicznie żywność.   więcej »»»

Zapraszamy do Ulanowa – Stolicy Polskiego Flisactwa

Położenie nad brzegami Sanu i Tanwi sprawiło, że mieszkańcy Ulanowa od wieków związani byli z wodą. Rozkwit od XVII do XIX miasteczko zawdzięcza właśnie rzemiosłu szkutniczemu i flisackiemu. Flisacki fach stracił na znaczeniu wraz z rozwojem kolei żelaznych. Ostatni zarobkowy spław drewna z Ulanowa do Gdańska miał miejsce latem 1939 roku. W latach 60-tych flis w Polsce ustal zupełnie, ale w Ulanowie mieszka jeszcze jedyny w Polsce retman ze stosownym starym patentem.   więcej »»»

Historia i tradycje

Ulanów jako osada istniał już około 900 lat temu. Najstarsza wzmianka o Ulanowie pochodzi z krótkiej wzmianki Jana Długosza w ”Liber Benefitiorum”, gdzie osadę tą nazywa autor “Szan Przewosz” przy opisie Bielin. Zalążkiem osady było targowisko położone przy przewozie na Sanie w pobliżu ujścia Tanwi do Sanu. W 1616 roku podczaszy ziemi przemyskiej Stanisław Uliński – Ulina otrzymał od króla Zygmunta III zgodę i moc na założenie miasteczka Ulina z prawem magdeburskim i przywilejem na trzy doroczne i dwa tygodniowe jarmarki. Nazwa miasta z czasem zmieniona zostaje na Ulanów.   więcej »»»

Zabytki

Gmina Ulanów może poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, które tworzą zabytki religijne i świeckie oraz tradycje i dorobek niematerialny. Mimo burzliwych dziejów zachowało się tu wiele cennych zabytków sakralnych, zarówno w miasteczku, jak i okolicznych wsiach.   więcej »»»

Przydatne adresy

Urząd Miasta i Gminy, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, stacje paliw, poczta, opieka lekarska, bankomat, apteki, policja.   więcej »»»

 
 


Interaktywna Polska