http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Raport o stanie Gminy 
 
data publikacji:  07-06-2019 | 11:52
data ostatniej modyfikacji:  21-07-2020 | 09:43
autor dokumentu: Stanislaw Garbacz
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

Raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2019 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni (w art. 46 pkt 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) został dodany art. 15zzzzzz)).

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy      i Miasta Ulanów. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta wotum zaufania.

 


 

 

Raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2019 r.

 

Zgłoszenie mieszkańca

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska