http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
Ochrona środowiska
Podatki
Załatwianie spraw obywateli
Wnioski
Opłata skarbowa
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy komunalne
Działalność gospodarcza
Sprawy budowlane/planowanie przestrzenne
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Sprawy komunalne 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Zadania realizowane z zakresu gospodarki komunalnej 24.10.2012

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej

prowadzi  stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, drogownictwa, promocji, kultury, kultury  fizycznej, turystyki i zdrowia

tel. (015) 876-30-41  wew. 17

Do zadań tych należy między innymi:

- zapewnienie należytego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych,

- tworzenie i utrzymanie terenów zielonych, w tym lasów komunalnych,

- utrzymanie czystości i porządku w Gminie

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska