http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w 2003r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie 24.10.2012

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ULANOWIE

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

 

 

                Plan Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie za rok 2003 na zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy wynosił ogółem kwotę 765.967 zł.

 

Dział

Rozdział

Plan

Wykonanie

853

85313

  16.670,-

   16.670,-

853

85314

553.464,-

553.464,-

853

85316

  24.693,-

   24.693,-

853

85319

 123.720,-

 123.720,-

853

85395

   41.800,-

   41.800,-

853

85328

     5.600,-

     5.620,-

Razem:

 

 765.967,-

 765.967,-

 

Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:

1.        zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę                                                              71.060,-

2.        zasiłki wyrównawcze dla 30 osób na kwotę                                              104.656,-

3.        renty socjalne dla 77 osób na kwotę                                                        270.025,-

4.        zasiłki okresowe gwarantowane dla 3 osób na kwotę                                  11.433,-

5.        zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa                                                     35.647,-

6.        składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę                                             22.293,-

7.        składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych                             16.670,-

8.        zasiłki jednorazowe dla 190 osób na kwotę                                                 38.350,-

9.        wyprawka szkolna                                                                                        5.400,-

10.     dożywianie w szkołach dla 193 dzieci na kwotę                                          36.400,-

11.     zasiłki rodzinne 8 i pielęgnacyjne 17 na kwotę                                           24.693,-

12.     płace, pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie ośrodka                             123.720,-

13.     place i pochodne od wynagrodzeń opiekunki społecznej                               5.620,-

 

Zobowiązania OPS wynoszą 7.475,- i dotyczą ZFN i ZUS na 2004 rok.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska