http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w I półroczu 2004r. przez Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie 24.10.2012

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

 

 

            Zakład Usług Komunalnych Ulanów przedstawia wykonanie budżetu za I półrocze 2004r. Dział 900 rozdział 90001

 

Dochody:

Lp.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

083

Opłaty różne

872.798,-

404.405,-

2.

261

Dotacje

121.200,-

60.000,-

3.

092

Odsetki kapitałowe

5.502,-

856,-

Razem:

999.500,-,-

465.261,-,-

 

Plan: 999.5000 zł

Wykonanie: 465.261 zł

1.      Opłata za wodę i kanalizację – 235.037 zł

2.      Pozostała sprzedaż – 165.731 zł

3.      Opłata za czynsze i działki – 3.637 zł

Koszty przedstawiają się następująco:

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Plan 2004r.

Wykonanie za I pół.  2004r.

1.

4010

Płace

450.000.-

228.995,-

2.

4040

Fundusz nagród

50.000.-

5.237,-

3.

4110

Koszty ZUS

90.000.-

40.944,-

4.

4120

Fundusz Pracy

14.000.-

5.179,-

5.

4210

Materiały

150.000,-

63.213,-

6.

4260

Energia

150.000,-

68.329,-

7.

4300

Usługi materialne

70.000,-

31.347,-

8.

4410

Delegacje

700,-

39,-

9.

4440

Fundusz socjalny

18.500,-

4.182,-

Razem:

999.500,-

447.465,-

 

§ 4010 – osobowy fundusz płac planowany 450.000 zł, wykonanie 228.995 zł. są to wydatki poniesione dla 26 pracowników ZUK Ulanów, zatrudnionych na umowę o pracę

§ 4040 – fundusz nagród, plan – 50.000 zł, wykonanie  5.237 zł są to wydatki poniesione na wypłatę 13-tki dla pracowników zakładu

§ 4110 – koszty ZUS, plan: 90.000 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 40.944  zł, są to koszty poniesione na ubezpieczenie pracowników.

§ 4120 – fundusz pracy,  plan – 14.000 zł, wykonanie –  5.179 zł są to koszty fund. 2.45% od funduszu płac.

§ 4210 – materiały – plan 150.000 zł wykonanie za pierwsze półrocze 63.213 zł są to koszty materiałów poniesione na zakup zarówno materiałów bieżących jak i materiał do rac zleconych, które są niezbędne do funkcjonowania zakładu, takich jak: olej napędowy, benzyna, węgiel, drzewo na opał oraz cement do bieżących zleceń.

§ 4260 – energia, plan 150.000 zł wykonanie 68.329 zł są to koszty energii elektrycznej, przepompowni, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody oraz koszty bieżące energii zakładu.

§ 4300 – usługi materialne plan 70.000 zł, wykonanie 31.347 zł, są to wydatki poniesione na opłaty telefonu, badania wody, badania okresowe pracowników, opłaty prowizji bankowych i inne koszty.

§ 4410 – delegacje  plan 7.000 zł wykonanie 39 zł są to koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

§ 4440 – fundusz socjalny plan 18.500zł wykonanie 4.182 zł są to koszty poniesione na zakup bonów towarowych i inne koszty dla pracowników ZUK Ulanów.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska