http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w I półroczu 2004r. przez GZOA-ESzPiP, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola z terenu G i M U 24.10.2012

Sprawozdanie

z wykonania  budżetu za I półrocze 2004 r .

Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół Podstawowych

i Przedszkoli w Ulanowie

 

                W zespole zatrudnionych jest 5 osób.

Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, Przedszkole Ulanów z Filią w Bielinach  i inwestycje szkolne.

 

Zespół posiada dochód:

§ 292 – subwencja oświatowa w zł                                                                                   205 000.00

Koszty:

 

§

Treść

Plan  w zł

Wykonanie w zł

        4010

Wynagrodzenia osobowe

 

              140 863.00

64 405.00

4040

ZFN

                 10 559.00

10 559.00

4110

Składki ZUS

                 27 000.00 

13 311.00

4120

Składki na FP

                   3 600.00

1 832.00

4210

Materiały i wyposażenie

                 10 000.00     

1 827.00

4270

Usługi remontowe

                   3 000.00

98.00

4300

Usługi materialne 

5 000.00

2 534.00

4410

Podróże krajowe

1 500.00

145.00

4440

ZFŚS

3 478.00

1 200.00

 

Ogółem

205 000.00

95 911.00

 

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów o pracę

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2004 r.

§ 4110 – wydatki obejmują – składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – wydatki obejmują – składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych, prasy 

§ 4300 – usługi  mat. – wydatki obejmują koszt rozmów telefonicznych, napraw ksera, opłat za drobne szkolenia, usług informatycznych

4410 – wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi

       

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

 

 

Z wykonania budżetu świetlice przy Szkołach Podstawowych

  za I półrocze 2004r.

 

 

Świetlice szkolne funkcjonalną w dwóch szkołach podstawowych:

-         Szkoła Podstawowa Bieliny

-         Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska

I dwóch Zespołach Szkół:

-         Zespół Szkół Ulanów

-         Zespół Szkół Kurzyna Średnia.

 

W świetlicach pracują 4 nauczycielki i 9 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 600- 650 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia opiekuńcze  i pozaszkolne dla dzieci.

 

Świetlice posiadają dochód

§ 292 – subwencja oświatowa                                                                           300 400.00

Koszty

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia

8 000.00

3185.00.

4010

Wynagrodzenia osobowe

210 500.00

104 928.00

4040

ZFN

16 835.00

16 835.00

  4110

Składki ZUS

39 919.00

20 293.00

4120

Składki na FP

5 500.00

2 938.00

4210

Materiały i wyposażenie

3 300.00

519.00

4260

Zakup energii

5 000.00

1 373.00

4440

ZFŚS

11 346.00

4 300.00

 

Ogółem

300 400.00

154 371.00

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki obejmują  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                             

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.

§ 4110 – wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 – wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości

§ 4260 – wydatki dotyczą opłat za gaz

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2004roku –

dowóz dzieci

 

 

                W 2004 roku dowożone były dzieci  do  Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce

Ogółem dziennie dowozi się ponad 500 dzieci i młodzieży szkolnej. Dzieci dowożone są przez PKS Stalowa Wola.

 

Na dowóz uczniów uzyskaliśmy środki:

 dotacja budżetowa                                                                                                                 80 000.00

Koszty.

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

4300

Zakup usług pozostałych

80 000.00

42 525.00

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego.

§ 4300 – wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół.

                    

             

               

  

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za I półrocze  2004 roku –

 przedszkoli i oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

 

 

                W gminie jest 5 oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj. w Sz.P. Wólce Tanewskiej, Filii w Hucie Deręgowskiej, Dąbrówce, Kurzynie Średniej i Filii w Dąbrowicy – oddział „0” łączony z I-ą klasą,  oraz  2 oddziały przedszkolne w przedszkolach tj. w Przedszkolu Ulanów i Filii Bieliny.

W szkolnych oddziałach „0” jest 4.5 etatu nauczycieli. W oddziałach „0” prze szkołach uczęszczało 56 dzieci.

W przedszkolach jest ogółem 8 etatów nauczycielskich oraz 7.5 etatów obsługi. Do przedszkoli uczęszcza przeciętnie ok. 100 dzieci w tym ok. 65 do Przedszkola w Ulanowie i ponad 30 w Bielinach.

W przedszkolach jest 53 dzieci sześcioletnich, które odbywają przygotowanie przedszkolne w tym w Ulanowie – 38, w Bielinach -15.

 

Oddziały przedszkolne posiadają dochód.

 dotacja budżetowa                                                                                                          647 000.00

Koszty

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

23 200.00

14 452.00

4010

Wynagrodzenia osobowe

397 800.00

193 530.00

4040

ZFN

32 672.00

32 672.00

4110

Składki na ZUS

79 093.00

41 341.00

4120

Składki na FP

10 696.00

5 810.00

4210

Materiały i wyposażenie

9 500.00

2 328.00

4220

Zakup art. żywnościowych

33 000.00

16 142.00

4240

Zakup pomocy naukowych

2 000.00

0.00

4260

Zakup energii

18 000.00

8 171.00

4270

Zakup usług remontowych

3 000.00

0.00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500.00

15.00

4300

Zakup pozostałych usług

9 500.00

3 550.00

4110

Podróże służbowe

1 000.00

76.00

4440

ZFŚS

26 039.00

                           10 000.00     

 

Ogółem

               647 000.00

328 087.00

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki dotyczą wypłaty – dodatków  mieszkaniowych i wiejskich      

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003r.

§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS  w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń

§ 4260 – wydatki obejmują zużycie energii elektrycznej i gazu

§ 4270 – zakup usług remontowych, wydatki zostaną poniesione czasie wakacji

§  4280- opłaty za badania okresowe pracowników

§ 4300 – obejmuje opłaty za telefon, usługi komunalne, przeglądy obiektów i inne drobne usługi

§ 4440 – środki na ZFŚS zatrudnionych pracowników

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za  I półrocze 2004r.

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Ulanów.

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych w tym  2 w zespołach szkół łącznie z gimnazjami tj. w Ulanowie i Kurzynie Średniej.

Sz.P w Wólce Tanewskiej posiada Filie w Hucie Deręgowskiej z klasami 0-III oraz  Sz.P. Kurzyna Średnia z Filia w Dąbrowicy również z klasami 0-III.

Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 67 nauczycieli oraz 30 etatów pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 742 uczniów, którzy uczą się w 41 oddziałach.

 

Szkoły posiadają dochód:

 

§.  292 – subwencja oświatowa                                            3 246 968.00

 

Koszty

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagr. i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń

135 000.00

76 132.00

4010

Wynagrodzenia osobowe

1 704 300.00

977 027.00

4040

ZFN

148 000.00

147 803.00

4110

Składki ZUS

355 000.00

211 546.00

4120

Składki na FP

47 798.00

28 935.00

4210

Materiały i wyposażenie

50 000.00

9 271.00

4240

Zakup pomocy naukowych

37 480.00

1 825.00

4260

Zakup energii

134 406.00

98 813.00

4270

Zakup usług remontowych

32 801.00

2 574.00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000.00

478.00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000.00

20 212.00

4410

Krajowe podróże służbowe

4 000.00

306.00

4440

ZFŚS

137 397.00

49 500.00

6050

Wydatki inwestycyjne

416 786.00

243 701.00

 

Ogółem

3 246 968.00

1 868 123.00

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

 

Koszty:

 

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich  nauczycieli oraz odzież roboczą i ochronną

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg. umów,   

§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconego         

               wynagrodzenia,

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconego

               wynagrodzenia,

§ 4210 – wydatki obejmują wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, materiały biurowe

§ 4240- wydatki obejmują zakup czasopism i pomocy naukowych niezbędnych do  realizacji programu nauczania

§  4260 – wydatki obejmują

                - zakup energii i gazu                                                                             

     - zakup wody                                                                                                     

§ 4270 – wydatki obejmują usługi drobne usługi remontowe na obiektach szkolnych

§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

§ 4300 – wydatki dotyczą kosztów rozmów telefonicznych, usług komunalnych, prowizji bankowych, drobne usługi za naprawy i remonty sprzętu tj. komputerów ksero

§ 4410 - obejmuj wydatki  związane z wyjazdami służbowymi           

§ 6050 – wydatki inwestycyjne przeznaczone są na  remont budynku starej Szkoły Podstawowej w Ulanowie.  Wykonane zostały ściany zewnętrzne i sufity z płyt gipsowych, zmieniono przykrycie dachu z orynnowaniem, nowa instalacja wodo- kanalizacyjna oraz c.o.

Trwają prace przy odnowie elewacji zewnętrznej.

§ 4040 – Zakładowy Fundusz Nagród

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

 

Gimnazja.

 

Na terenie gminy znajdują się dwa gimnazja w Zespołach  Szkół ze szkołami podstawowymi tj. w Ulanowie i  Kurzynie Średniej .  W gimnazjach jest 28 etatów nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 357 uczniów w 16 oddziałach.

 

 

Gimnazja posiadają dochód:

§ 292 – subwencja oświatowa                                                                     1 832 300.00

Koszty

§

Treść
Plan
Wykonanie

3020

Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

58 000.00

28 518.00

4010

Wynagrodzenia osobowe

640 000.00

318 211.00

4040

ZFN

53 252.00

53 252.00

4110

Składki ZUS

126 500.00

69 715.00

4120

Składki na FP

16 948.00

9 782.00

4210

Materiały i wyposażenie

15 000.00

1 595.00

4240

Pomoce naukowe

39 000.00

635.00

4260

Zakup energii

80 000.00

45 995.00

4270

Zakup usług remontowych

5 000.00

0.00

4280

Usługi zdrowotne

3 000.00

0.00

4300

Usługi pozostałe

13 000.00

6 543.00

 

4410

Krajowe podróże służbowe

1 000.00

96.00

    4440

ZFŚS

41 600.00

15 000.00

6050

Środki inwestycyjne

740 000.00

0.00

 

Ogółem

1 832 300.00

549 342.00

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracującym 

               nauczycielom

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004r.

§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,99% wypłaconych

               wynagrodzeń,

§ 4120 – wydatki obejmują składki na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych

               wynagrodzeń

 

 

§ 4210 – wydatki obejmują zakup   -          materiałów biurowych                  

                                                             -          różnych materiałów i środków czystości

§ 4240 – wydatki dotyczą  zakupu prasy fachowej  i książek do biblioteki

§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

& 4260 – wydatki na poniesione na opłatę za energie elektryczną i gaz

§ 4300 -  wydatki dotyczą:      

-              ochrona szkoły  w Ulanowie                                                    

-                     pozostałe drobne usługi                               

-                     ubezp. pr. komp.    

-              rozmowy telefoniczne                             

 -             usł . komunalne                                                      

-              usł. transportowe                                           

§ 4410 – wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników

§ 6050 -  wydatki dotyczą drobnych prac wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej wydatków Kurzynie Średniej

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za I pół. 2004r.

dla placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

                                                                                                                                                             

Na dokształcenia i szkolenia dla wszystkich nauczycieli w gminie zostały wydzielone środki:

Dotacja budżetowa:                                                                       18 000.00

 

Koszty:

 

§

Treść

Plan

Wykonanie

4210

Zakup materiałów i wyp.

2 000.00

0.00

4300

Usługi pozostałe

13 000.00

4 676.00

4410

Delegacje

3 000.00

0.00

 

Ogółem

18 000.00

4 676.00

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

      

§ 4300 – usługi pozostałe – wydatki dotyczą szkolenia rad pedagogicznych i zwrot  kosztów związanych z opłatami za czesne studiujących nauczycieli

§ 4410 – podróże służbowe – wydatki dotyczą wypłat delegacji studiujących nauczycieli.

§ 4210 – zakup materiałów szkoleniowych

                                                             

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za  I pół. 2004 r.

pozostała działalność

                                                                                                                                                             

 

        Na potrzeby własne szkół została stworzona grupa interwencyjna , która wykonuje pracę przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej i innych szkołach. W grupie interwencyjnej zatrudnionych jest 12 pracowników w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich , finans0owanego częściowo ze środków Banku Światowego – umowa podpisana w Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim  w Rzeszowie.

 

Dotacja                                                                                                                    37 560.00

 

Koszty:

§

Treść

Plan

Wykonanie

3020

Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń

 

1 200.00

 

0.00

4010

Wynagrodzenia osobowe

27 220.00

8 996.00

4110

Składki ZUS

6 000.00

0.00

4120

Składki na FP

1 420.00

0.00

4210

Materiały i wyposażenie

1000.00

0.00

4280

Zakup usług zdrowotnych

720.00

440.00

 

Ogółem

37 560.00

9 436.00

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

      

§  4010 – wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia dla pracowników grupy interwencyjnej

§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,46% wypłaconych   wynagrodzeń

§ 4120 -  wydatki obejmują składkę na FP w wysokości  2,45% wypłaconych wynagrodzeń                                                                                       

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska