http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w I półroczu 2004r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie 24.10.2012

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W ULANOWIE

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2004R

 

 

 

                           Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje  zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Plan Ośrodka  za I półrocze 2004 roku wynosi kwotę 806 596,00 zł.

Wykonanie za I półrocze wynosi 381 763,00zł.

 

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

Plan

 

Wykonanie

 852

85212

362 942

168 566

 852

85213

   9 700

   4 777

 852

85214

279 152

130 525

 852

85216

   1 654

   1 654

 852

85219

115 148

 57 441

 852

85295

  38 000

 18 800

 

Razem

 

806 596

381 763

 

 

    Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:

 

1. Świadczenia rodzinne, które  OPS realizuje od miesiąca maja 2004 roku i wydatkowane za okres 2 miesięcy środki na zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków dla 308 osób na kwotę                                                      134 110

 

2. Świadczenia pielęgnacyjne dla 14 osób na kwotę                                                             11 340

 

3. Zasiłki pielęgnacyjne dla 31 osób na kwotę                                                                       8 784

 

4. Składki społeczne dla 12 osób na kwotę                                                                           3 141

 

5. Składki zdrowotne dla 5 osób na kwotę                                                                                305

 

6. Płace i pochodne od wynagrodzeń                                                                                  4 506      

 

7. Zakup materiałów i usług                                                                                                    1 205

 

8. Delegacje                                                                                                                                 95

 

9. Zakupy inwestycyjne (zakup komputera, drukarki)                                          5 080                                                                                                                                                                                   

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych dla 29 osób                            4 777

 

11. Zasiłki stałe dla 30 osób na kwotę                                                                                 38 325

 

12. Zasiłki wyrównawcze dla 29 osób na kwotę                                                                36 409

  

13. Zasiłki okresowe gwarantowane dla 2 osób na kwotę                                                  2 950

 

14. Zasiłki z tytułu macierzyństwa dla 13 osób na kwotę                                                  23 218

 

15. Zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę                                                                         5 268

 

16. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 11 osób  na kwotę                                          5 845

 

17. Zasiłki jednorazowe dla 95 osób na zakup żywności, odzieży ,opału i braku

.możliwości zatrudnienia                                                                                                   18 510

 

18. Dożywiane w szkołach dla 187 dzieci na kwotę                                                         18 800

 

19. Zasiłki rodzinne dla 3 osób i pielęgnacyjne  dla 2 osób na kwotę                               1 654

 

20. Utrzymanie ośrodka, płace, pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników              57 441

 

 

.                                                       

 

                                                                                                            

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska