http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w 2004 roku przez Gminne Centrum Kultury w Ulanowie 24.10.2012

Wykonanie zadań finansowych Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie

za rok 2004

Biblioteka

Paragraf

 

Dział - 921

 

Plan 2004

 

Wykonanie 2004

 

 

 

Dochody - rozdział 92116

 

 

 

 

 

 

 

dotacja z budżetu

 

130.000

 

130.000

 

 

 

dochody własne dotacja na zakup książek

 

-

 

3.500

 

 

 

Razem - dochody

 

130.000

 

133.500

 

 

 

Koszty

 

 

 

 

 

§401

 

osobowy fundusz płac

 

90.900

 

90.900

 

§402

 

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

6.700

 

6.698

 

§411

 

składki na ubezpieczenie społeczne

 

16.700

 

16.627

 

§412

 

składki na fundusz pracy

 

2.330

 

2.330

 

§421

 

zakup materiałów i wyposażenia

 

4.300

 

5.986

 

 

 

w tym

 

 

 

 

 

 

 

-: prenumerata czasopism

 

500

 

497

 

 

 

- zakup opału

 

2.100

 

2.062

 

 

 

- zakup środków czystości

 

200

 

160

 

 

 

- zakup drukarki

 

370

 

370

 

 

 

- zakup druków i katalogów folii do oprawy książek

 

800

 

801

 

 

 

- pozostałe

 

330

 

2.096

 

§424

 

zakup książek

 

4.000

 

6.024

 

§426

 

energia

 

1.000

 

1.002

 

§430

 

prowizje bankowe

 

20

 

19

 

§441

 

krajowe podróże służbowe

 

200

 

199

 

 

 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

 

 

 

 

 

§444

 

socjalnych

 

3.850

 

3.712

 

 

 

Razem - koszty

 

130.000

 

133.497

 

 

Dom Kultury

Paragraf

 

Dział 921

 

Plan 2004

 

Wykonanie 2004

 

 

 

Dochody - rozdział 92109

 

 

 

 

 

 

 

dotacja z budżetu

 

160.000

 

160.000

 

 

 

083 - dochody własne

 

40.000

 

41.970

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- wynajem Sali

 

10.000

 

4.189

 

 

 

- odpłatność za filmy i spektakle

 

3.000

 

575

 

 

 

- bilety wstępu na zabawy

 

26.200

 

18.360

 

 

 

- dotacje pozostałe

 

-

 

18.846

 

 

 

- odpłatność za kółka zainteresowań

 

800

 

-

 

 

 

092 - odsetki

 

100

 

16

 

 

 

Razem - dochody

 

200.100

 

201.986

 

 

 

Koszty

 

 

 

 

 

§401

 

- osobowy fundusz płac

 

86.100

 

86.049

 

§402

 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

5.420

 

5.418

 

§411

 

- składki na ubezpieczenie społeczne

 

16.100

 

16.058

 

§412

 

- składki na fundusz pracy

 

2.300

 

2.232

 

§421

 

- zakup materiałów i wyposażenia

 

43.350

 

44.706

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

- zakup środków czystości

 

1.500

 

1.241

 

 

 

- zakup art. biurowych i dekoracyjnych

 

2.200

 

2.243

 

 

 

- zakup okien

 

13.700

 

13.656

 

 

 

- organizacja Ogólnopolskich Dni Flisactwa

 

8.400

 

8.380

 

 

 

- zakup art. spożywczych na Bal Sylwestrowy

 

5.000

 

4.897

 

 

 

- zakup programu .drukarki .komputera

 

5.000

 

4.935

 

 

 

- pozostałe

 

7.550

 

9.354

 

§426

 

zużycie energii elektrycznej i gazu

 

18.000

 

21.579

 

§430

 

usługi pozostałe

 

24.100

 

33.878

 

 

 

- umowy zlecenia i o dzieło

 

9.000

 

10.464

 

 

 

- wynajem filmów

 

310

 

306

 

 

 

- prowizje bankowe

 

900

 

905

 

 

 

- usługi pocztowo-telekomunikacyjne

 

2.800

 

4.048

 

 

 

- usługi komunalne

 

3.500

 

3.538

 

 

 

- umowy zlecenia Ogólnopolskie Dni Flisactwa

 

5.390

 

9.990

 

 

 

- opłaty ZAIKS

 

1.000

 

2.287

 

 

 

- pozostałe

 

1.200

 

2.340

 

§441

 

krajowe podróże służbowe

 

1.250

 

1.244

 

§444

 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

3.480

 

3.480

 

 

 

Razem - koszty

 

200.100

 

214.644

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska