http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w 2005 roku przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszk 24.10.2012

    

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005r.

przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli

W zespole zatrudnionych jest 6 osób.

Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład, których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, 3 przedszkola.


Zespół posiada dochód:

§ 292 - subwencja oświatowa – 217.095

Koszty:


§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

144.563

 

144.257

 

4040

 

ZFN

 

9.839

 

9.839

 

4110

 

Składki ZUS

 

28.221

 

28.221

 

4120

 

Składki na FP

 

4.076

 

4.075

 

42 K

 

Materiały i wyposażenie

 

18.150

 

17.658

 

47/0

 

Usługi remontowe

 

622

 

622

 

^280

 

Usługi zdrowotne

 

230

 

230

 

4300

 

Usługi materialne

 

7.000

 

6.716

 

4350

 

Usługi internetowe

 

120

 

120

 

4410

 

Podróże krajowe

 

2.000

 

1.490

 

4440

 

ZFSS

 

3.666

 

3.666

 

4580

 

Odsetki pozostałe

 

201

 

201

 

 

 

Ogółem

 

218.688

 

217.095

 

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 4010 - wydatki -obejmują wynagrodzenia wg umów o pracę

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2004 r.

§ 4110 - wydatki obejmują - składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 - wydatki obejmują - składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 - materiały - wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych, prasy i wyposażenia.

§ 4270 - wydatki obejmują remonty urządzeń biurowych

§ 4280 - wydatki dotyczą badań okresowych pracowników


 


§ 4300 - usługi mat. - wydatki dotyczą - rozmowy telefoniczne - 3.201

   usługi informatyczne - 1.024

   szkolenia - 990

                                                                              usługi pocztowe - 150
                                                                              
ryczałt samochodowy - 1.351
§ 4350 - wydatki dotyczą korzystania z usług internetowych

§ 4410 - wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi

§ 4440 - wydatki dotyczą naliczenia na ZFŚS

§ 4580 - wydatki dotyczą zapłaconych odsetek.

 

                       Sprawozdanie z wykonania budżetu

             świetlice przy Szkołach Podstawowych za 2005 r.

Świetlice szkolne funkcjonalną w dwóch szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Bieliny

- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska oraz dwóch Zespołach Szkół:

- Zespół Szkół Ulanów

- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.

Do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowożone są posiłki ze stołówki w Ulanowie.

W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie osoby na ½  etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 650 - 700 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci


Świetlice posiadają dochód               

§292 - subwencja oświatowa - 427.968

§083 - wpływy z usług - 178.664

 


Koszty

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

3020

 

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia

 

7.022

 

7.022

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

223.253

 

223.253

 

4040

 

ZFN

 

17.454

 

17.454

 

4110

 

Składki ZUS

 

43.227

 

43.227

 

4120

 

Składki na FP

 

6.009

 

6.009

 

4210

 

Materiały i wyposażenie

 

13.109

 

13.109

 

4220

 

Materiały żywnościowe

 

179477

 

178.483

 

4260

 

Zakup energii

 

2.096

 

2.096

 

4440

 

ZFSS

 

13.905

 

13.905

 

6050

 

Środki inwestycyjne

 

46.457

 

46.457

 

6053

 

Środki inwestycyjne UE

 

55.617

 

55.617

 

 

 

Ogółem

 

607.626

 

606.632

 

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki obejmują - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.066

                                   Odzież ochronna dla pracowników - 956

§ 4010 - wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów

§ 4040 - wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.

 

§ 4110 - wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 - materiały - wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości

§ 4260 - wydatki dotyczą opłat za gaz.

§ 6050 - wydatki dotyczą modernizacji pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Bielinach. Wykonano remont instalacji elektrycznej i roboty budowlane wykończeniowe. Wypłacono honorarium dla inspektora nadzoru.

§ 6053 - wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych i wentylacji w kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Bielinach.

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005 rok -dowóz dzieci

W 2005 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce. Ogółem dziennie dowozi się 569 dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.

Na dowóz uczniów uzyskaliśmy środki:

§

Treść

Plan

Wykonanie

4300

Zakup usług pozostałych

77.762

77.762

Dotacja budżetowa - 77.762
 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego.

§ 4300 - wydatki dotyczą dowozu uczniów do szkół:

Do Zespołu Szkół w Ulano wie dowozi się 329 uczniów

Do Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej dowozi się 161 uczniów

Do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowozi się 30 uczniów

Do Szkoły Podstawowej w Bielmach dowozi się 33 uczniów

Do Przedszkola w Ulano wie i Bielinach dowozi się 16 dzieci.

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za 2005 rok -Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych jest 5 oddziałów, w których pracuje 5 nauczycielek Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 55 dzieci.


Oddziały przedszkolne posiadają dochód.                

dotacja budżetowa – 187.030  

Koszty:

 


§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

3020

 

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

 

10.524

 

10.524

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

129.154

 

129.153

 

4040

 

ZFN

 

9.827

 

9.827

 

4110

 

Składki na ZUS

 

25.115

 

25.115

 

4112

 

Składki na FP

 

3.556

 

3.556

 

4440

 

ZFSS

 

8.855

 

8.855

 

 

 

Ogółem

 

187.031

 

187.030

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki dotyczą wypłaty - dodatków mieszkaniowych i wiejskich

§ 4010 - wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów

§ 4040 - wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.

§ 4110 - wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4120 - wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 - wydatki dotyczą kosztów naliczenia ZFŚS na 2005 rok.

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005r.

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Ulanów.

Na terenie Gminy i Miasta Ułanów funkcjonuje 2 Zespoły Szkół w skład, których wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3 - klasowe.

Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 69 nauczycieli i 22 pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 626 uczniów, którzy uczą się w 37 oddziałach.


Szkoły posiadają dochód:

§. 292 - subwencja oświatowa – 3.386.247


Koszty

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

3020

 

Nagr. i wydatki osobowe nie żal. do wynagrodzeń

 

152.571

 

152.571

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

2.063.811

 

2.060.280

 

4040

 

ZFN

 

159.676

 

159.676

 

4110

 

Składki ZUS

 

411.925

 

411.925

 

4120

 

Składki na FP

 

56.854

 

56.854

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

760

 

743

 

4210

 

Materiały i wyposażenie

 

67.975

 

66.936

 

4240

 

Zakup pomocy naukowych

 

7.033

 

7.033

 

4260

 

Zakup energii

 

139.900

 

139.441

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

51.540

 

51.295

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

2.706

 

2.706

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

53.750

 

53.750

 

4350

 

Zakup usług internetowych

 

1.274

 

1.274

 

4410

 

Krajowe podróże służbowe

 

2.500

 

2.138

 

4440

 

ZFSS

 

164.377

 

164.377

 

4580

 

Pozostałe odsetki

 

100

 

100

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne

 

57.000

 

55.148

 

 

 

Ogółem

 

3.393.752

 

3.386.247

 

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

Koszty:

§ 3020 - wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 150.644

- odzież ochronna - l .927
§ 4010 - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów,
§ 4110 - wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconego wynagrodzenia,

§ 4120 - wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconego wynagrodzenia,

§ 4210 - wydatki obejmują:

- zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych - 4.913

- różne materiały - 39.915

- zakup wyposażenia w sprzęt szkolny - 10.763

- zakup węgla - 2.160

- zakup materiałów biurowych - 5.986

- zakup środków czystości - 3.199

§ 4240- wydatki obejmują zakup czasopism i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji programu nauczania

§ 4260 - wydatki obejmują

- zakup energii - 42.377

- zakup gazu - 88.286

- zakup wody - 8.778
§ 4270 - wydatki obejmują remont kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrówce, remont
dachu na budynku zespołu szkół w Ulanowie uszkodzonego podczas wichury, remont
dachu na szkole podstawowej w Wólce Tanewskiej, remont ogrodzenia przy szkole
podstawowej w Hucie Deręgowskiej. Ponadto wydatki obejmują remonty związane z
naprawą sprzętów i wyposażenia w szkołach.

§ 4280 - wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

§ 4300 - wydatki dotyczą:

- rozmowy telefoniczne - 17.341

- usługi komunalne - 16.254

- drobne naprawy - l.522
-
prowizja bankowa - 4.195

- kursy i szkolenia - 5.749

- opłaty - 4.736

- usługi kominiarskie - 1.549

- usługi transportowe - 1.913

-ubezpieczenia - 491
§  4410 - wydatki obejmują koszty związane z wyjazdami służbowymi

§ 4580 - wydatki obejmują zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany okien w budynku szkoły podstawowej w Dąbrówce.

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005r.

Przedszkola

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Do przedszkoli uczęszcza 92 dzieci z tego 44 dzieci do oddziału „O".

Dochody:

 

§ - dotacja budżetowa – 448.074

§ - wpływy z usług – 46.382


Koszty:

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

3020

 

Nagr. i wydatki nie żal. do wynagr.

 

17.799

 

17.799

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

296.916

 

296.474

 

4040

 

ZFN

 

22.016

 

22.016

 

4110

 

Składki ZUS

 

57.420

 

57.420

 

4120

 

Składki na FP

 

7.954

 

7.954

 

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.699

 

1.699

 

4210

 

Materiały i wyposażenie

 

12.349

 

12.349

 

4220

 

Środki żywności

 

36.000

 

32.626

 

4240

 

Pomoce naukowe

 

453

 

453

 

4260

 

Zakup energii

 

13.761

 

13.761

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

1.223

 

1.223

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

330

 

330

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

7.897

 

7.897

 

4410

 

Podróże służbowe

 

52

 

51

 

4440

 

ZFSS

 

22.404

 

22.404

 

 

 

Ogółem

 

498.273

 

494.456

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki obejmują wypłatę - dodatku mieszkaniowego i wiejskiego - 7.101

- odzież ochronna - 137
§ 4010 - wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg umów
§ 4040 - wydatki obejmują ZFN w wysokości 8.5% funduszu płac za 2004 r.
§ 4110 - wydatki dotyczą składki ZUS w wysokości 17,99 % wypłacanych
wynagrodzeń

§ 4120 - wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń

§ 4210 - wydatki dotyczą zakupu

- zakup opału - 1.952

- zakup zabawek i wyposażenia - 4.043

- zakup śr. czystości, farb i innych materiałów - 5.619

- zakup druków - 735

§ 4220 - wydatki dotyczą zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków.

§ 4240 - wydatki dotyczą zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i prasy

§ 4260 - wydatki dotyczą zakupu:

energii - 5.092
gazu - 7.102
wody - 1.567

§ 4300 - wydatki obejmują drobne naprawy i usługi komunalne, rozmowy telefoniczne i prowizje bankową

§ 4410 - wydatki obejmują delegacje pracowników przedszkoli.

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005 r. Gimnazja.

Na terenie gminy znajdują się dwa Zespoły Szkół w skład, których wchodzą Gimnazja. Jeden Zespół Szkół znajduje się w Ulanowie drugi na Kurzynie Średniej. W gimnazjach pracuje 32 nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 415 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach.

 


Gimnazja posiadają dochód:

§ 292 - subwencja oświatowa – 1.364.870


Koszty

 

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

3020

 

Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

 

61.947

 

61.947

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

754.908

 

754.908

 

4040

 

ZFN

 

55.249

 

55.249

 

4110

 

Składki ZUS

 

154.435

 

154.435

 

4120

 

Składki na FP

 

21.315

 

21.315

 

4210

 

Materiały i wyposażenie

 

16.780

 

16.241

 

4240

 

Pomoce naukowe

 

1.967

 

1.966

 

4260

 

Zakup energii

 

66.012

 

66.012

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

936

 

936

 

4280

 

Usługi zdrowotne

 

586

 

586

 

4300

 

Usługi pozostałe

 

15.098

 

15.098

 

4350

 

Usługi internetowe

 

2.285

 

2.285

 

4410

 

Krajowe podróże służbowe

 

1.775

 

1.775

 

4440

 

ZFŚS

 

55.895

 

55.895

 

6050

 

Środki inwestycyjne

 

345.082

 

339.781

 

 

 

Ogółem

 

1.554.270

 

1.548.429

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracującym nauczycielom

§ 4010 - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów

§ 4040 - wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004r.

§ 4110 - wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,99% wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4120 - wydatki obejmują składki na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń


§ 4210 - wydatki obejmują zakupu:


materiałów biurowych - l .423
różnych materiałów i śr. czystości -10.597
wyposażenie - 4.221


§ 4240 - wydatki dotyczą zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych – 25.627

§ 4260 - wydatki dotyczą zakupu: energii, gazu, wody – 38.292

§ 4270 - wydatki dotyczą niezbędnych napraw i remontów kserokopiarki – 2.093

§ 4280 - wydatki dotyczą badań okresowych pracowników – 3.226

§ 4300 - wydatki dotyczą:

ochrona - 2.782

szkoły kursy i szkolenia - 179

ubezp. pr. usługi komunalne – 8.911


§ 4350 - wydatki dotyczą dostępu do usług internetowych.

§ 4410 - wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników

§ 6050 - wydatki inwestycyjne dotyczą prac budowlanych i wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej. Prace dotyczyły w szczególności układania płytek, malowania i zakupu farb, instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji. Pokryto również koszt zakupu pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej.

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za 2005 r. dla placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na dokształcenia i szkolenia dla wszystkich nauczycieli w gminie zostały wydzielone środki:

 

Dotacja budżetowa:                                                                                                                13.796

Koszty:

§

 

Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1.524

 

1.524

 

4210

 

Zakup materiałów i wyp.

 

1.810

 

1.810

 

4300

 

Usługi pozostałe

 

10.094

 

10.093

 

4410

 

Delegacje

 

1.000

 

369

 

 

 

Ogółem

 

14.428

 

13.796

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 4170 - wydatki dotyczą wypłat z tytułu umowy o dzieło za szkolenie rad pedagogicznych

§ 4210 - wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do szkoleń nauczycieli.

§ 4300 - usługi pozostałe - wydatki dotyczą zwrotu kosztów związanych ze szkoleniem nauczycieli, dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli.

§ 4410 - podróże służbowe - wydatki dotyczą wypłat delegacji studiujących nauczycieli.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska