http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Informacja o realizacji zadań w 2005 roku przez Zakład Usług Komunalnych 24.10.2012

Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych

z wykonania budżetu za 2005 rok

 

 

 

Plan dochodów Zakładu Usług Komunalnych na 2005r. wynosił 1.000.800,00 zł

Wykonanie wyniosło 838.653,97 zł w tym:

  1. Opłata za wodę i kanalizację                           - 512.014,61 zł
  2. Pozostała sprzedaż                                          - 171.971,70 zł
  3. Opłaty, czynsze i działki                                  -   11.457,13 zł
  4. Odsetki kapitałowe                                         -     2.970,53 zł
  5. Dotacje – dopłata do wody i kanalizacji          - 140.240,00 zł           

 

 

Plan wydatków wynosił 1.000.800,00 zł

Wykonanie wyniosło 847.282,08 zł w tym:

1.      Płace dla 23 pracowników zakładu i nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników                                               433.154.01 zł

2.      Fundusz nagród                                            -   35.037,20 zł

3.      Kosztu ubezpieczenia pracowników                81.120,66 zł

4.      Fundusz pracy                                                 10.716,24 zł

5.      Koszt zakupu materiałów własnych: paliwa, węgla, materiałów przeznaczonych na remont zakładu jak i innych materiałów wg umów przeznaczonych do podłączy wody i kanalizacji                                                      85.187,55 zł

6.      Koszty energii elektrycznej zakładu, przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni                                      138.200,39 zł

7.      Usługi materialne ( opłaty z zakresy ochrony środowiska za pobór wody i spust ścieków, koszy rozmów telefonicznych oraz opłat prowizji)                                                                      53.536,59 zł

8.      Delegacje pracowników                                  2.443,36 zł

9.      Fundusz socjalny dla 23 pracowników             7.886,08 zł

 

           

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska