http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Rejestry i ewidencje 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Rejestry i ewidencje prowadzone na poszczególnych stanowiskach 24.10.2012

Rejestry i ewidencje Gminy i Miasta prowadzone na poszczególnych stanowiskach:

Referat Podatków i Opłat:

- ewidencja podatników

- rejestr nieruchomości

- ewidencja samochodów ciężarowych od 3,5 ton

Referat Spraw Obywatelskich:

- Ksiegi stanu cywilnego

- rejestr zapewnień do zawarcia zwiazku małżeńskiego

- rejestr wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

- rejestr ewidencji ludności w systemie kartotecznym i elektronicznym

- rejestr wyborców

- rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

- rejestr pobytów czasowych

- rejestr przedpoborowych

- lista poborowych

- wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

- rejestr Ochotniczych Straży Pożarnych

- rejestr dodatków mieszkaniowych

- rejestr umów najmu mieszkań komunalnych

Stanowisko ds. administracyjno - gospodarczych:

- dziennik korespondencji (rejestr wpływów)

- rejestry archiwalne

- rejestr zawartych umów

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych:

- rejestr zamówień publicznych

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej:

- rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

- rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

- rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. rolnictwa i handlu:

- ewidencja działalności gospodarczej

- rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie gminy

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej:

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji:

- rejestr Uchwał Rady Miejskiej

- rejestr Zarządzeń Burmistrza

- rejestr aktów prawa miejscowego i inne akty ogłaszane w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego

- rejestr protokołów Sesji Rady Miejskiej

Stanowisko ds. kultury:

- rejestr instytucji kultury Gminy i Miasta Ulanów

Stanowisko ds. kadr i gospodarki gruntami:

- teczki osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta

- ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta 

- ewidencja zasobów gruntów gminnych

- rejestr umów dzirżawy oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska