http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Informacje nieudostępnione 
INNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:59
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 24.10.2012

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię/Jednostka: ..................................................................................

Nr PESEL/REGON: .............................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr Telefonu: .........................................................................................................

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

/Dz. U. Nr 112, poz. 1198/ zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

ڤ dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

ڤ kserokopia

ڤ pliki komputerowe

 

RODZAJ NOŚNIKA:

ڤ dyskietka

ڤ CD-ROM

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

ڤ Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: ...........................................................

ڤ Przesłanie informacji pocztą pod adres: ..................................................................................

.......................................................................................................................................................

ڤ Odbiór osobiście przez Wnioskodawcę

 

Wyrażam zgodę do przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. /Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm./

 

  ...........................................                         ..............................................................

            Miejscowość,data                                  Podpis Wnioskodawcy 

 

Uwagi:

*proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

 

Urząd Gminy i Miasta Ulanów zastrzega prawo opłaty od informacji udostępnionych, 

zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

 

 

 

 

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie na stanowisku do spraw informacji publicznych, pokój nr 15

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska