http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  20-01-2021 | 09:28
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2021 | 09:28
Informacja o wyniku publicznego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 20.01.2021

 

GG.6840.2. 1. 2020/2021                                                   Ulanów, dnia 19.01.2021r.

                                                       

 

 Informacja

 

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U z 2014r poz. 1490 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku publicznego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Ulanów.

Przetarg odbył się w sali narad w Urzędzie Gminy  i Miasta w Ulanowie  ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów  w dniu 11 stycznia 2021r.

Przedmiotem przetargu była działka niezabudowana o nr ew. 1188/6 o pow. 1 254 m² położona w Bielinach objęta Księgą Wieczystą nr TB1N/00062289/7 założoną w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosiła 14 760 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, że nikt nie wpłacił  wadium.

Niniejsza informację wywiesza się na okres 7 dni.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska