http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  20-01-2021 | 09:30
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2021 | 09:30
Informacja o wyniku publicznego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 20.01.2021

 

GG.6840.2. 2. 2020/2021                                                    Ulanów, dnia 19.01.2021r.

                                                       

 

Informacja

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U z 2014r poz. 1490 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku publicznego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Ulanów.

Przetarg odbył się w sali narad w Urzędzie Gminy  i Miasta w Ulanowie  ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów  w dniu 11 stycznia 2021r.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ew. 1116/25 o pow. 6 268 m² położona w Bielinach objęta Księgą  Wieczystą nr TB1N/00096347/9 założoną w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do udziału w przetargu dopuszczono 3 uczestników.

Cena wywoławcza wynosiła 72 145 zł.

Osiągnięto najwyższą cenę w wysokości  85 500,00 zł.

W wyniku przetargu nabywcą działki zostali  Państwo Wojciech i Renata Szczepańscy .

Niniejsza informację wywiesza się na okres 7 dni.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska