http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI 
 
data publikacji:  04-02-2021 | 10:54
data ostatniej modyfikacji:  04-02-2021 | 10:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 04.02.2021

 

 GG.6845.1.2021                                                                                   Ulanów, dnia 02.02.2021r.

 

                                                             Informacja

 

            Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie działając na podstawie art. 35  ust.1 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.1990 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy położone w miejscowości Dąbrówka:

 

1.    Działki stanowiące własność Gminy Ulanów objęte Księgą Wieczystą   nr TB1N/00093883/7  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

Lp.

Nr ew.

działki

Powierzchnia w ( ha)

Rodzaj użytku

1

1211

 

0,1900

RVI

2

1209

 

0,2200

RVI

3

1208

 

0,2000

RVI

4

1206

 

0,2300

RVI

5

1202

 

0,2600

RVI

 

2.    Działka stanowiąca własność Gminy Ulanów objęta Księgą Wieczystą   nr TB1N/00022528/3  założoną w Sądzie Rejonowym w Nisku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

Lp.

Nr ew.

działki

Powierzchnia w ( ha)

Rodzaj użytku

 

1

 

2078

 

 

0,5900 

 

N, RVI 

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy położone w miejscowości Dąbrowica:

 

1. Działka stanowiąca własność Gminy Ulanów o nr ew. 480/2 o pow. 4,5900 ha.   Powyższą  działkę stanowi PsV. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00093204/4 założoną  w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Na przedmiotowej działce występują skupiska samosiejek drzew.

 

2. Działka stanowiąca własność Gminy Ulanów o nr ew. 837/2 o pow. 9,8000 ha.   Powyższą  działkę stanowi PsIV. Działka objęta jest Księgą Wieczystą nr TB1N/00093204/4 założoną  w Sądzie Rejonowym  w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.  Na przedmiotowej działce występują skupiska samosiejek drzew.

 

Umowy dzierżawy działek użytkowanych rolniczo zostaną zawarte na okres 5 lat.

Czynsz dzierżawny wytypowanych działek do dzierżawy w stosunku rocznym wynosi 4,00 zł za 1 ar płatny do końca listopada każdego roku i może być waloryzowany nie częściej niż z upływem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu dzierżawy.

Działki wytypowane do wydzierżawienia wolne są od obciążeń.

Ogłoszenie o wytypowaniu działek do dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.02.2021r. do dnia 24.02.2021r.   

Bliższych informacji udziela ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów w pokoju nr 5 tel. 15 8763041 wew. 17  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska