http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 
 
data publikacji:  14-12-2010 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2010 | 10:30
Rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w roku 2009 14.12.2010

WYKAZ KONTROLI:

1. W dniu 25 marca 2009r. została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 9.

2. W dniu 6 maja 2009r została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrola stanu sanitarno-technicznego wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Ulanów.

Protokół z kontroli znajduje sie w pokoju nr 5.

3. W dniu 10 czerwca 2009r. została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń Ośrodka "Błękitny San".

Protokół z kontroli znajduje sie w pokoju nr 7.

Wystapienie pokontrolne znajduje sie  wpokoju nr 7.

4. W dniu 12 października 2009r. została przeprowadzona przez Podkarpacki urząd Wojewódzki kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk.

Protokół z kontroli znajduje sie w pokoju nt 4.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska