http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 
 
data publikacji:  14-12-2010 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2010 | 12:34
Rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w roku 2010 14.12.2010

WYKAZ KONTROLI:

1. W dniach od 8 lutego do 10 wrzesnia 2010r. została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola nt. gospodarowania mieniem gminy przez Burmisytrza gminy i miasta w latach 2008 - 2009.

Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 15.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w pokoju nr 15.

2. W dniu 10 marca 2010r. została przeprowadzona przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 3.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w pokoju nr 15.

3. W dniu 23 kwietnia 2010. została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie kontrola koordynowana z zakresu celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WP - Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej długości 5,660 km, stanowiącego dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego w Wólce Tanewskiej".

Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 15.

4. W dniu 27 kwietnia 2010r. została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną kontrola z zakresu stanu sanitarnego przystanków zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Ulanów.

Protokół znajduje się w pokoju nr 5.

5. W dniu 24 sierpnia 2010r. została przeprowadzona przez Wojewodę Podkarpackiego Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich kontrola z zakresu trwałości projektu ZPORR pn. Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Błękitny San".

Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 7.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w pokoju nr 7.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska