http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 
 
data publikacji:  16-05-2012 | 10:01
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2012 | 10:01
Rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w roku 2011 16.05.2012
 

Wykaz kontroli:

  1. W dniu 29.03.2011 roku została przeprowadzona przez Kustosza Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu kontrola archiwum USC.

Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 15.


  1. W dniu 13.04.2011 roku została przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku kontrola stanu technicznego przystanków PKS w gminie Ulanów. Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 5.

  2. W dniu 19.05.2011 roku została przeprowadzona przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie kontrola doraźna sprawdzająca szkody powodzi w 2010 roku dla projektu ZPORR pn „Ośrodek rekreacyjno-sportowy Błękitny San.” Protokół z kontroli znajduje się w pokoju nr 7.

  3. W dniach 29.03. - 25.05. 2011 została przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie kompleksowa kontrola dotycząca gospodarki pieniężnej, dochodów, gospodarki majątkiem rzeczowym, wydatków i kosztów, dotacji, inwestycji i zamówień publicznych. Protokół z kontroli i wystąpienie pokontrolne znajduje się w pokoju nr 15.

  4. W dniach 26.10. - 18.11. 2011 została przeprowadzona przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie kontrola prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 rok. Protokół z kontroli i wystąpienie pokontrolne znajduje się w pokoju nr 15.


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska