http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Struktura organizacyjna 
URZĄD
 
data publikacji:  09-07-2007 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2018 | 12:40
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

Struktura organizacyjna Urzędu

Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta:                        Symbol

1. Burmistrz Gminy i Miasta                                                  BG

2. Sekretarz Gminy i Miasta                                                  Or

    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych         IN

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy i Miasta:

1. Referat Finansów

   1) Skarbnik Gminy i Miasta ( Kierownik Referatu)                 Fn

   2) 3-osobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej       Fn

2. Referat Podatków i Opłat Lokalnych

   1) Kierownik Referatu           FnI

   2) 2-osobowe stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat lokalnych       FnI

       st. inspektor BHP             BHP

3. Referat Spraw Obywatelskich

   1) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (Kierownik Referatu)   USC

   2) Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych  SO

   3) Stanowisko pracy ds. obronnych, OC, zarządzania kryzysowego oraz promocji i inf. publicznej SO, OC, ZK, PG, BIP

 4. Samodzielne stanowiska pracy

   1) Stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych                  Or,Arch

   2) Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i kadr                           Or,GG

   3) 2-osobowe stanowisko przcy ds. inwestycji i zamówień publicznych I,ZP

   4) Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej                                    GP

   5) Stanowisko pracy ds. rolnictwa i handlu                                                 R,H

   6) Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, drogownictwa, kultury, kultury fizycznej,   - OS, GK, D, K, Kf

   7) Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej i jej komisji  BR

   8 Radca prawny RP

  9) Miejsko-Gminny Komendant OSP   Poż

 10). Inspektor Ochrony Danych Osobowych      -    IODO

5. Pracownicy obsługi:

   1) Sprzątaczka

   2) Konserwator

 
 


Interaktywna Polska