http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia związane z zakończeniem i rozpoczęciem zatrudnienia - 2018 r.
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej na zakończenie kadencji 2014-2018
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia składane na początek kadencji 2014-2018
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Oświadczenia składane na koniec kadencji (2010-2014) /zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
Jednostki organizacyjne
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Jednostki pomocnicze
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Rejestr zmian 
INNE
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-04-15 09:58:18
Strona / URZĄD / Przetargi
wszczęcie postępowania
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowina oraz przebudowa drogi na dz. ewid. nr 522 w km 0+000 do 0+215 i przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1250/2 w km 0+000 do 0+140 w miejscowości Bieliny”

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Ogloszenie_Bukowina.pdf

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Rozdzial_I_SWZ_buk__ost.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Rozdzial_II_Projekt_umowy_2_popraw.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_1_do_SWZ_FORMULARZ_OFERTY.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_2_do_SWZ_Oswiadczenie_Wykonawcy_art125ust1.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Oswiadczenie_Podmiotu_trzeciego_art125ust1.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_5_do_SWZ_Wykaz_robot_budowlanych.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_6_do_SWZ_Wykaz_osob.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Wykaz__sprzetu.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_8_do_SWZ_Oswiadczenie_o_mozliwosci_wykonania_badan.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_9_do_SWZ__Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Zalacznik_nr_10__ID_postepowania.doc

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Bieliny_cmentarz.rar

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Bieliny_MINI.rar

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Bukowina.rar

 files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/ogloszenie_o_zmianie.pdf

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/sprostowanie.pdf

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/sst.rar

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_23_03_2021.pdf

 files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/zap_1.pdf

 files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/zap__2.pdf

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/zap__3.pdf

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/Z_ULANOW_ZRID_BUKOWINA_mapa_bukowina_zrid_Model_(1).pdf

files/fck/563/file/Bukowina_ZRID/wyjasnienia.docx


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska