http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 5
Wyboru do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu- 2007 rok
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Referendum 2015 
WYBORY-OGŁOSZENIA
 
data publikacji:  21-06-2016 | 13:30
data ostatniej modyfikacji:  21-06-2016 | 13:30
autor dokumentu: Stanislaw Garbacz
ostatnio modyfikowal: Stanislaw Garbacz

Wyniki referendum w Gminie i Mieście Ulanów

 

Informacja_o_godzinie_otwarcia_lokali.doc

 

Informacja_o_skladzie_komisji.doc

 

Zarządzenie NR 66/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Ulanów.

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składu obwodowych komisji do spraw referendum

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile'a.

 

Informacja o losowaniu członków Komisji Obwodowych

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 23 lipca 2015 r.


Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

 
 


Interaktywna Polska