http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Budżet, Sprawozdania
Informacja o stanie majątkowym Gminy
Przetargi
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Budżet, Sprawozdania 
URZĄD
 
data publikacji:  05-06-2012 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  22-05-2014 | 09:19
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 21.05.2014
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok   więcej »»»
INFORMACJA NR 2/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 20.09.2013
INFORMACJA NR 2/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.   więcej »»»
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie. 20.09.2013
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r.   więcej »»»
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. 15.05.2013
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.   więcej »»»
Informacja o pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Ulanów 17.04.2013
Informacja o pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Ulanów w 2012 roku   więcej »»»
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 20.02.2013
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu   więcej »»»
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2013 rok 20.02.2013
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok   więcej »»»
Uchwał budżetowa na 2013 rok 20.02.2013
Uchwał budżetowa na 2013 rok   więcej »»»
SPRAWOZDANIE NR 1 2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2011 rok 05.06.2012
SPRAWOZDANIE NR 1 2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2011 rok   więcej »»»
Pomoc publiczna udzielona przez Gminę i Miasto Ulanów 16.05.2012
Wykaz podmiotów, którym zastosowano ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia zaległości na raty) przewyższające kwotę 500 zł za I kwartał 2012 roku   więcej »»»
Pomoc publiczna udzielona przez Gminę i Miasto Ulanów 04.05.2012
Wykaz podmiotów, którym zastosowano ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia zaległości na raty) przewyższające kwotę 500 zł za I kwartał 2012 roku   więcej »»»
Opinia RIO w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok 20.02.2012
Opinia RIO w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok   więcej »»»
Uchwała Budżetowa na 2012 rok 20.02.2012
Uchwała Budżetowa na 2012 rok   więcej »»»
SPRAWOZDANIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2010 rok. 28.04.2011
SPRAWOZDANIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2010 rok.    więcej »»»
Projekt budżetu na 2011 rok 08.03.2011
Projekt budżetu na 2011 rok   więcej »»»
Budżet Gminy i Miasta na 2010 rok 20.07.2010
Budżet Gminy i Miasta na 2010 rok   więcej »»»
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za rok 2009. 15.06.2010
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za rok 2009.   więcej »»»
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2010 04.01.2010
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2010   więcej »»»
Projekt budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2010 rok 04.01.2010
Projekt budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2010 rok   więcej »»»
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2009 roku 06.10.2009
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2009 roku   więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
 


Interaktywna Polska